Arbeids- og kompetanseområde

Eg har ein mastergrad i elektro frå USA, og er sivilingeniør. I hovudsak underviser eg i lineære system og reguleringsteknikk for elektrostudentane, og i tillegg økonomiundervisinga i det ingeniørfaglege systememnet. Forskingsinteressene mine er innan omvendt undervising og utvikling av ulike læringsressursar, for å få studentaktive læringsformer.

Underviser i
 • Elektriske kretsar
 • Reguleringsteknikk
 • Bedriftsøkonomi
 • Elektronikk
 • Prosjektstyring
 • Måleteknikk
 • Studentbedrift
 • Bacheloroppgåver
Forskar på
 • Omvendt undervisning
 • Digitale læringsressursar
 • Historie

Publikasjonar

 • Dalsfjorden rundt- frå Fleten til Laukeland.

  Sande, Joar (2024)
 • Peter Andreas Blix

  Sande, Joar (2024)
 • Videos in higher education. Why should we make videos, how to make them and how to use them

  Kyte, Lars, Sande, Joar (2024)
 • Vegen til Førde

  Sande, Joar (2024)
 • Video and video tools

  Kyte, Lars, Sande, Joar (2024)
 • Lokalhistorisk adventskalender 2023. Eldalsosen-Langeland

  Sande, Joar (2023)
 • Prosjektleiing og prosjektadministrasjon

  Sande, Joar (2023)
 • Digitale reguleringssystem

  Sande, Joar (2023)
 • Førelesingar i økonomi til ingeniørstudentar

  Sande, Joar (2023)
 • Høgare utdanning i Førde. Sjukepleiarar og ingeniørar i tusental

  Halvorsen, Eva Marie, Sande, Joar (2023)
 • Ein typisk husmannsplass - Almyra på Viksdalen

  Sande, Joar (2023)
 • Sogehefte for Gaular 2023

  Sande, Joar (2023)
 • Det bles hardt på toppane

  Sande, Joar (2023)
 • Læringsutbytte og arbeidslivsrelevans ved studentbedrift som strategi for læring

  Husabø, Eivind Standal, Barsnes, Birte , Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2023)
 • Ingeniørfagleg systememne ved HVL

  Mjånes, Jan Ove Rogde, Sande, Joar, Haugland, Aina Isdal, Bækkelund, Nora Geirsdotter (2023)
 • Digital læring i arbeidslivet

  Sande, Joar (2023)
 • Lokalhistorisk vegvisar for Viksdalen

  Sande, Joar (2023)
 • Learning in Engineering education through open-ended problems

  Bækkelund, Nora Geirsdotter, Mjånes, Jan Ove Rogde, Haugland, Aina Isdal, Sande, Joar (2023)
 • Lokalhistorisk vegvisar for Bygstad

  Sande, Joar (2023)
 • Ingeniørfagleg systememne ved Høgskulen på Vestlandet

  Sande, Joar, Bækkelund, Nora Geirsdotter, Haugland, Aina Isdal, Mjånes, Jan Ove Rogde (2023)
 • Klok digitalisering

  Sande, Joar (2023)
 • Sande i gamle dagar. Kva er gamle dagar?

  Sande, Joar (2023)
 • Lokalhistorisk adventskalender for Viksdalen 2022

  Sande, Joar (2022)
 • Samarbeid mellom ingeniørutdanninga og sjukepleiarutdanninga ved Campus Førde - produksjon av undervisingsvideoar

  Sande, Joar, Kyte, Lars (2022)
 • Bygstad i gamle dagar

  Sande, Joar (2022)
 • Indre Holmedal sparebank

  Sande, Joar (2022)
 • Lensmenn i Gaular

  Sande, Joar (2022)
 • Postvegen Vadheim-Langeland

  Sande, Joar (2022)
 • Sogehefte for Gaular 2022

  Sande, Joar (2022)
 • Creativity in Engineering education through open-ended problems

  Mjånes, Jan Ove Rogde, Bækkelund, Nora Geirsdotter, Sande, Joar, Haugland, Aina Isdal (2022)
 • Sande i gamle dagar

  Sande, Joar (2021)
 • Lokalhistorisk adventskalender for Bygstad 2021

  Sande, Joar (2021)
 • Legeordning i Gaular

  Sande, Joar (2021)
 • Sogehefte for Gaular 2021

  Sande, Joar (2021)
 • THE BASIS FOR A LEARNING VIEW – EDUCATION, EXPERIENCE AND PRACTICE

  Sande, Joar (2021)
 • Berekraft – «Learning by doing?»

  Barsnes, Birte , Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2021)
 • THE BASIS FOR A LEARNING VIEW – EDUCATION, EXPERIENCE AND PRACTICE

  Sande, Joar (2021)
 • Digital læring etter pandemien - kva tek vi med oss vidare?

  Sande, Joar (2021)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Kyrkjebø, Dagrun, Sande, Joar (2021)
 • SELF-PRODUCED VIDEOS IN A FLIPPED CLASSROOM FOR ENGINEERING STUDENTS AND NURSING STUDENTS

  Sande, Joar, Leite, Ingvild, Kyte, Lars (2021)
 • Sogehefte for Gaular 2019-2020

  Sande, Joar (2020)
 • Lokalhistorisk adventskalender for Sande 2020

  Sande, Joar (2020)
 • Prestegarden på Sande

  Sande, Joar (2020)
 • Praktisk digitalisering av høgskuleundervising – erfaringar frå forelesarar og studentar

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Hegland, Pål Andre, Kyte, Lars, Midtbø, Toril Gerd, Pollen, Bjarte (2020)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2020)
 • Interdisciplinary innovation camp for nursing and engineering students at WNUAS

  Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar, Kyrkjebø, Dagrun (2020)
 • Self-produced videos in flipped classroom for pre-course engineering students, engineering students and nursing students.

  Sande, Joar, Leite, Ingvild, Kyte, Lars (2020)
 • Self-produced videos in flipped classroom for pre-course engineering students, engineering students and nursing students.

  Sande, Joar, Leite, Ingvild, Kyte, Lars (2020)
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar ved campus Førde

  Kyrkjebø, Dagrun, Husabø, Eivind Standal, Sande, Joar (2020)
 • Sande gardsnummer 75 i Gaular kommune. Folk

  Sande, Joar (2020)
 • Joar Sande. 1990 EE.

  Sande, Joar (2019)
 • Omvendt undervisning i reguleringsteknikk

  Sande, Joar (2019)
 • Reint vatn og rein energi er utfordringa

  Sande, Joar (2019)
 • Inkludér bøndene i beredskapsplanane

  Juklestad, Siv Iren, Sande, Joar (2019)
 • Langt frå det demokratiet vi likar å tenkje at vi har

  Sande, Joar, Juklestad, Siv Iren (2019)
 • Digital læring i arbeidslivet - utvikling av MOOC for energibransjen.

  Sande, Joar, Pollen, Bjarte, Mesnajevs, Aleksandrs, Westerheim, Nils, Sande, Olav, Grønli, Reidar (2019)
 • Ikkje nedvurder lokale utdanningar med praktisk forankring

  Juklestad, Siv Iren, Sande, Joar (2019)
 • Videoar i grunnkurs i reguleringsteknikk

  Sande, Joar (2019)
 • Undervisingsopplegg i reguleringsteknikk

  Sande, Joar (2019)
 • IT-linje innan 2018

  Sande, Joar (2018)
 • Berre eit gravminne

  Sande, Joar (2018)
 • Er historiekunnskap tom kunnskap for ingeniørar og teknologar?

  Sande, Joar (2018)
 • Charles Gilbert Heathcote og saga i fossen på Sande

  Sande, Joar (2018)
 • Gamle Sande sentrum

  Sande, Joar, Senneseth, Idar (2018)
 • Tverrfagleg innovasjonscamp for ingeniør- og sjukepleiestudentar

  Kyrkjebø, Dagrun, Sande, Joar, Husabø, Eivind Standal (2018)
 • Bruk av Microsoft Surface Pro i undervisinga

  Sande, Joar (2018)
 • Farleg akademisering av høgskulane

  Sande, Joar (2018)
 • Eitt år før planen

  Sande, Joar, Nummedal, Eli (2017)
 • Startar opp ny IT-linje til hausten

  Sande, Joar, Nummedal, Eli, Grande, Borgar (2017)
 • Å Vestland, Vestland

  Sande, Joar (2017)
 • Kva gjer vi dersom straumen blir borte og nettet går ned?

  Sande, Joar (2017)
 • Kva verdiar ligg bak verdiskapinga?

  Sande, Joar (2017)
 • Læringsteknologi og endring av undervisningspraksis gjennom situert læring i et praksisfellesskap

  Tvenge, Nina, Fykse, Terje, Pollen, Bjarte, Kampen, Anne-Lena, Mathiesen, Mathias Christian, Leiknes, Halgeir (2017)
 • Jakob Sande og slekta på Sanda

  Sande, Joar (2016)
 • Dei vil bli ingeniørar for framtida

  Sande, Joar (2015)
 • Bruk av Swivl-kamera til videoproduksjon

  Sande, Joar (2015)
 • Bruk av video. Nyttig i undervisninga?

  Sande, Joar (2015)
 • Champions League - utdanning

  Sande, Joar (2015)
 • Kan høgskulane i vest sjå mot aust?

  Sande, Joar (2015)
 • Sande i Sunnfjord

  Sande, Joar (2014)
 • Gaular-flid

  Sande, Joar (2014)
 • Blir meir attraktivt. Lektor trur jordbruket vil gjennomgå ein renessanse.

  Sande, Joar (2013)
 • Smørdal. Gardsnummer 66 bruk 4 Lygra sokn i Lindås kommune

  Sande, Joar (2013)
 • Some Problems of Integrating Industrial Network Control Systems Using Service Oriented Architecture

  Fojcik, Marcin, Sande, Joar (2013)
 • Teknisk utdanning i samspel med omverda

  Sande, Joar (2012)
 • Kraftfullt samspel

  Sande, Joar, Nummedal, Eli (2012)
 • Sande - med spesiell vekt på garden Sanda

  Sande, Joar (2012)
 • Skreda på Sande i 1861

  Sande, Joar, Skagen, Ole (2012)
 • Juklestad. Gardsnummer 1 bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a.

  Sande, Joar (2012)
 • Tek bustadhuset tilbake til røtene

  Sande, Joar (2011)
 • Tunvall

  Sande, Joar (2011)
 • Sanda. Gardsnummer 75 bruk 4 i Gaular kommune. Gardsnummer 225 løpenummer 143 i Indre Holmedal kommune.

  Sande, Joar (2011)
 • Reguleringsteknikk - veldig enkelt?

  Sande, Joar (2010)
 • OPC UA - vegen vidare - oppsummering

  Sande, Joar, Fojcik, Marcin (2010)
 • Får eitt år kortare veg til høgare utdanning

  Sande, Joar (2009)
 • The methods for measurement of contaminant levels in oil

  Fojcik, Marcin, Sande, Joar (2007)
 • Sjølvevalueringsrapport. Høgskulen i Sogn og Fjordane (HSF). Nasjonal evaluering av ingeniørutdanningane våren 2007

  Sande, Joar, Seldal, Tarald, Indrehus, Oddny, Nummedal, Eli (2007)
 • Kompetanse er nøkkelen til framtidig suksess

  Sande, Joar (2006)
 • Lokkar med betre ingeniørutdanning

  Sande, Joar, Seldal, Tarald, Thaule, Johannes (2005)
 • Krafttaket gir utteljing for ingeniørutdanninga

  Sande, Joar (2005)
 • Bompengar

  Sande, Joar (2005)
 • Laboratorieøvingar i EL203 Grunnleggjande elektro

  Pollen, Bjarte, Sande, Joar (2002)
 • Skulelyset frå Sande

  Sande, Joar (1998)
 • Vil utdanne dataingeniørar

  Sande, Joar (1998)
 • Vil utdanne dataingeniørar i Førde

  Sande, Joar (1998)
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane - Quo Vadis

  Sande, Joar (1998)
 • Studentane gler seg

  Sande, Joar (1997)
 • Ingeniørskulen redda

  Sande, Joar (1997)
 • Innser ikkje behovet for kompetanse

  Sande, Joar (1996)
 • Forskinga ut til folket

  Sande, Joar, Eva Marie, Halvorsen (1996)
 • Testa vass-pyramide i Egypt

  Sande, Joar (1996)
 • Lettare å komme inn på ingeniørhøgskulen

  Sande, Joar (1996)
 • Krupec vannpyramide. Instrumentering.

  Luggenes, Olav, Sande, Joar (1996)
 • AIU-info

  Sande, Joar (1996)
 • Prosjekthandbok for studentprosjekt ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for ingeniørutdanning.

  Nummedal, Eli, Sande, Joar (1995)
 • Laboratorieøvingar i reguleringsteknikk

  Sande, Joar, Almskår, Odd Arne (1995)
 • Feil fag ved ingeniørhøgskulen?

  Sande, Joar, Seim, Frode (1995)
 • Kollegaevaluering og studentundersøkjing - prosjektoppgåve i høgskulepedagogikk. Kurs ved Høgskolen i Østfold.

  Nummedal, Eli, Dugstad, Øystein, Sande, Joar (1995)
 • Innføring i elektroteknikk

  Sande, Joar, Støle, Hans, Larsen, Solveig, Hodne, Jens (1993)