Arbeids- og kompetanseområde

Ingeniørutdanning
Fysikk

Underviser i

  • BYG103 - Mekanikk
  • DAT106 - Fysikk og kjemi for data
  • ELE100 - Elektrofag 1
  • MAT152 - Videregående matematikk og fysikk for data og elektro

Forskar på

  • Mørk materie
  • Supersymmetri
  • Partikkelfysikk
  • Maskinlæring