Arbeids- og kompetanseområde

Ingeniørutdanning Fysikk

Underviser i
  • Maskinlæring med fysikkdata - mastegradsveiledning
  • Fysikk - ingeniørutdanning
  • Fysikk - realfagskurs
Forskar på
  • Mørk materie
  • Supersymmetri
  • Partikkelfysikk
  • Maskinlæring