Arbeids- og kompetanseområde

Ingeniørutdanning Fysikk

Underviser i

  • ING172 - Klassisk mekanikk og termodynamikk
  • ING173 - Klassisk mekanikk og kvantedatamaskiner
  • MAT110 - Matematikk 1

Forskar på

  • Mørk materie
  • Supersymmetri
  • Partikkelfysikk
  • Maskinlæring