Dekan

Jens Kristian Fosse

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som fungerende dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Tidligere har jeg hatt roller som prodekan for innovasjon ved fakultetet og senterleder for Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Faglig har jeg jobbet i mange år med innovasjonsstudier og regional utvikling.

Underviser i

  • Masterprogram i innovasjon og entreprenørskap

Forskar på

  • Innovasjonsprosesser i nettverk og regionale næringsklynger, regionale innovasjonssystem, tilrettelegging for innnovasjon i privat og offentlig sektor

Publikasjonar