Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber som dekan ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap. Tidligere har jeg hatt roller som prodekan for innovasjon og dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, og senterleder for Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling. Faglig har jeg jobbet med innovasjonsstudier, regional utvikling og samfunnsplanlegging.

Forskar på
  • Innovasjonsprosesser i nettverk og regionale næringsklynger, regionale innovasjonssystem, tilrettelegging for innnovasjon i privat og offentlig sektor