Førsteamanuensis

Ragnar Gjengedal

Arbeids- og kompetanseområde

Materialteknologi og undervannsteknologi.

Jeg arbeider med materialteknologi rettet mot anvendelser der man bevisst bruker materialegenskaper til å oppnå bedre bruksegenskaper til konstruksjoner.

Dette innebærer bevisst bruk av metalliske materialer, polymerer og kompositter.

Ett av de aktuelle prosjektene nå er sammen med noen karidologer på haukeland for å se på hvilke materialer som kan brukes for å oppnå bedre skjerming mot spredt stråling ved undersøkelser.

Jeg holder også på med å finne ut hvordan man kan utføre lav-syklus utmatting for å kunne kartlegge grensene for bruk av materialer der de kan bli deformert uten å gå til brudd. Dette vil være aktuelt ved bruk av kveilet borestreng for å kunne hente ut dyp geotermisk energi.

 

Jeg var med på å grunnlegge "Global Subsea university Alliance" som HVL er en del av sammen med universitety of Aberdeen, University of Houston, National University of Singapore og University of Curtin i Perth. se denne linken https://www.utc.no/global-subsea-university-alliance/

 

Underviser i
  • MOM253 Mulighetsstudie i bedrift
  • MOM 270 Veiledet Selvstudium
  • MOM 250 Materialer for energiteknologi
  • MOM252 Materialer for undervannsteknologi
Forskargrupper