Arbeids- og kompetanseområde

Mine forskningsinteresser er kommunikasjon og automasjon. Det gjeldet både grunnforskning og anvendt forskning, gjennom mange nasjonale og internasjonale prosjekter om forskjellige typer industriell kommunikasjon, Quality of Service, Service Oriented Architecture – fra real-time protokoller, Factory 4.0 til Internet of Things.

I tillegg jobber jeg med undervisnings- og formidlingsmetoder i Science, Technology, Engineering, Mathematics (StEM) fag. Hva er viktig for studentene, hvordan ønsker de å lære, hva motiverer de til læring, hva digitale verktøy kan støtte læring, hvordan skape nysgjerrighet, osv. Jeg engasjerer meg i undervisning, veiledning (Bachelor, Master, PhD), fagutvikling, forsking, student utveksling og aktivisering, formidling.

Jeg er utdannet (MSc Eng. 1991) i Computer Science på Silesian University of Technology SUT, Polen og har jobbet 27 år med undervisning: 11 år på SUT, 12 år på Høgskolen i Sogn og Fjordane - HiSF og 4 år på Høgskolen på Vestlandet - HVL. I tillegg har jeg jobbet 12 år som programmerer, forsker og utvikler med industri kommunikasjon og automasjons systemer i industri.

 • Fra 2006 høgskolelektor på HiSF, Avdeling for ingeniør- og naturfag.
 • Fra 2009 førstelektor på HiSF.
 • Fra 2017 førstelektor på HVL, Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag.
 • Fra 2020 dosent i Computer Science på HVL.

Jeg (med gruppe av lærer fra Campus Førde) fikk HVL Utdanningskvalitetspris 2021 for systematisk arbeid med utdanningskvalitet, studentsenteret tilnærming og inkludering og aktivisering av studentene i undervisning og forskning.

Jeg er forfatter av 57 publikasjoner (nivå 2, 1 eller 0) om nettverkskommunikasjon, men også om pedagogiske metoder i undervisning  (https://app.cristin.no/search.jsf?t=marcin fojcik). Jeg laget 52 reviews, og var organisator eller i programkomiteen på 24 nasjonal og internasjonal konferanser.

 • 2017– tillitsvalgt i Tekna for Førde and Sogndal på HVL
 • 2018–  i Forskings- og innovasjonsutvalget på FIN på HVL
 • 2019– medlem i UHR MNT Elektronikk
 • 2022– medlem i Utdanningsutvalet på HVL

 Valgte forskningsprosjekter:

 • 2020–2023 «Automated Guided Vehicles integrated with Collaborative Robots for Smart Industry PerspectiveCoBotAGV», fra EEA Grants, POLNOR (17 MNOK) som koordinator for HVL
 • 2020–2022 «Research on different teaching methods in Project-Based-Learning» som leder
 • 2019–2021 «Gjenkjenning av sykdomaktivitet hos pasienter med kroniske artritter fra aktivitet mønster detektert av berbære sensorer» – del 1 og 2 (270 kNOK), som partner fra HVL
 • 2019–2021 «Praktisk digitalisering av høgskuleundervisning - erfaringar frå forelesarar og studentar» som leder
 • 2019–2020 «Kartlegging og forbetring eksamensteknikkar blant studentane» som leder
 • 2016–2018 «Knowledge integrating shop floor management system supporting preventive and predictive maintenance services for automotive polymorphic production frameworkINOMOTO», fra Polish National Centre of Research and Development
 • 2016–2018 «Eldrevenleg sjukehus/sengepost» som deltaker fra HVL
 • 2014–2017 «Automotive Production Engineering Unified Perspective based on Data Mining Methods and Virtual Factory ModelAutoUniMo» fra EU Maria Curie, FP7-PEOPLE-2013-IAPP
 • 2013–2017 «Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations Using Image Processing and Machine Learning MethodsMEDUSA», fra Polish-Norwegian Research Programme (8,5 MNOK) som WP leder
Underviser i
 • Bachelor hovedprosjekt, HO2-300, 2006-2020, veileder for 34 prosjekter
 • Prosjektstyring med prosjekt, OR2-300, 2006-2010
 • Datateknikk med programmering, DA2-100, 2006-2013, emneansvarlig
 • Industriell IKT, IN2-301, 2008-2011, emneansvarlig
 • Elektronikk og datamaskiner, EL2-203, 2008-2019
 • Målesystem og instrumentering, IN2-201, 2008-2012, emneansvarlig
 • Måleteknikk, IN2-300, 2008
 • TCP/IP kurs, 2009, emneansvarlig
 • Ingeniørfaglig innføringsemne, OR2-100, 2012-2018
 • Datamaskiner i nettverk, EL2-300, 2013-2019, emneansvarlig
 • Grunnleggende elektro 2, EL2-102, 2014-2018
 • Programmering 2, DA2-301, 2014-2018, emneansvarlig
 • Teknologi i helse og omsorg, THO-801, 2018-2020
 • Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene, THO-802, 2018-2020
 • Algoritmer og datastrukturer, DAT102, 2019
 • Programmering og mikrokontrollere, ELE102, 2020-
 • Videregående programmering, ELE205, 2020 - , emneansvarlig
 • Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder, ING104, 2020 -
 • Elektrofaglig basis 2, ELE142, 2020 -
 • Elektrofaglig basis 2 Y-veg, ELE143, 2020 -
 • Videregående programmering, ELE205D, 2021 - , emneansvarlig
Forskar på
 • Kommunikasjonssystemer (QoS, OPC UA, Internet of Things, Factory 4.0)
 • Service Oriented Architecture (ontologi, OPC UA, begrensing)
 • Autonome kjøretøy (sensorer, algoritmer, nettverk)
 • Produksjon systemer, prediktivt vedlikehold
 • Velferdsteknologi
 • Bruk av kunstig intelligens i medisinsk diagnostikk (MEDUSA prosjekt)
 • Pedagogiske metoder og forbedring av undervisning kvalitet
 • Bærekraftig utvikling
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Autonomous guided vehicles for smart industries - The state of the art and research challenges

  Cupek, Rafal, Drewniak, Marek, Fojcik, Marcin, Kyrkjebø, Erik, Lin, Jerry Chun-Wei, Mrozek, Dariusz, Øvsthus, Knut, Ziebinski, Adam (2020)
 • Praktisk digitalisering av høgskuleundervising – erfaringar frå forelesarar og studentar

  Fojcik, Marcin, Fojcik, Martyna Katarzyna, Hegland, Pål Andre, Kyte, Lars, Midtbø, Toril Gerd, Pollen, Bjarte, Sande, Joar, Sande, Olav (2020)
 • A content analysis of SOLO-levels in different computer programming courses in higher education

  Fojcik, Martyna Katarzyna, Fojcik, Marcin, Sande, Olav, Refvik, Kim Andre Stavenæs, Frantsen, Torbjørn, Bye, Hroar Saunes (2020)
 • A Conceptual Framework of Intelligent System for Environmental Life Cycle Costing

  Walaszczyk, Ewa, Fojcik, Marcin, Hernes, Marcin, Dolinska, Alicja, Dudek, Andrzej, Nowosielski, Krzysztof, Kes, Zdzislaw, Kuziak, Katarzyna, Lysik, Lukasz (2020)
 • Some Solutions for Improving OPC UA Performance

  Fojcik, Marcin, Sande, Olav, Fojcik, Martyna Katarzyna, Bødal, Are Sjåstad, Haavik, Tor Erik, Kalstad, Kristoffer Hjartholm, Sittlinger, Bjørnar Brask, Steinholm, Torbjørn Ryland (2019)