Arbeids- og kompetanseområde

Anvendt matematikk, fysikk og statistikk
Matematikk-, realfags- og programmeringsdidaktikk
Programmering for realfagslærere
Samarbeidspartner med Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering (NSR)
Mentorveileder (ENT3R - NSR)
Fagfellevurdering (reviewer for realfagsdidaktikk tidskrift)
Mentoring av lektorstudentene og
veiledning  (masterstudent - lektorutdanning)

Underviser i

 • Matematikk 1 (Grunnleggende matematikk for ingeniører)
 • Matematikk 2 (Videregående matematikk for ingeniører (emneansvarlig))
 • Matematikk 3 (MAT15x, kursansvarlig)
 • Brukerkurs i matematikk (MAT101, UiB, 2005-2013, 2019)
 • Fysikk (SKSK, høsten 2018)
 • Statistikk (1996-2006 ved HiB+Kræsjkurs for UiB)
 • Grunnkurs i matematikk II (MAT112, UiB, 2020-2021)

Forskar på

 • Realfagsdidaktikk
 • Første årsstudenter og faktorer som påvirker deres fremgang i matematikk
 • Inverteringsproblemer i undervannsakustikk (tomografi)
 • Studentaktive og studentsentrerte undervisningsmetoder

Forskargrupper

 • www.simsubsea.no/

Utvalde publikasjonar