Anvendt marin mikrobiologi

Forskningsgruppen innen anvendt marin mikrobiologi studerer ulike mikroorganismer i havet, slik som virus, bakterier og alger.

Vi jobber tidvis tett med lokalt næringsliv, for eksempel innen skipsfart, havbruk og vannrensing. Vi har tilgang til flotte laboratorielokaler i Haugesund, samt avansert utstyr for mikrobiologiske og bioteknologiske analyser.

Forskningsgruppen består hovedsakelig av medlemmer fra Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag ved Fakultet for ingeniør og naturvitenskap. Vi har generell kompetanse innen mikrobiologi, bioteknologi, genteknologi, proteomikk og miljøvitenskap.

Vi kan også tilby veiledning av studenter i forskergruppen vår, fra bachelor til Phd-nivå.

Prosjekter

Publikasjoner

 • Martínez, Eliana R., Mckeown, Dean A., Schroeder, D. C., Thuestad, G., Sjøtun, K., Sandaa, R.-A., Larsen, A., and Hoell, I. A. Phaeoviruses present in cultured and natural kelp species, Saccharina latissima and Laminaria hyperborea (Phaeophyceae, Laminariales), in Norway. Viruses (2023), 15, 2331.

 • Lindivat, Mathilde; Bratbak, Gunnar; Larsen, Aud; Hess-Erga, Ole-Kristian; Hoell, Ingunn Flow cytometric analysis of bacterial protein synthesis: monitoring vitality after water treatment. Frontiers in Microbiology 2021 (1664-302X) Vol. 12 (772651)

 • Kaile, N., Lindivat, M., Elio, J., Thuestad, G., Crowley, Q. G., and Hoell, I. A. Preliminary results from detection of microplastics in liquid samples using flow cytometry. Frontiers in Marine Science, Marine Pollution (2020).

 • Lindivat, M. Larsen, A.,Hess-Erga, O.- K., Bratbak, G., and Hoell, I. A. Biorthogonal non-canonical amino acid tagging (BONCAT) combined with flow cytometry for detection of activity in aquatic microorganisms. Frontiers in Microbiology 11:1929 (2020).

 • Olsen, R. O., Thuestad, G., and Hoell, I. A. Effects on inactivation of Tetraselmis suecica following treatment with KBAL: a UV-based ballast water treatment system with an in-line vacuum drop. Journal of Marine Science and Technology (2020).

 • Olsen, R. O. Lindivat, M. Larsen, A., Thuestad, G., and Hoell, I. A. Incubation in light versus dark affects the viability of UV irradiated Tetraselmis suecica differently. A flow cytometric study. Marine Pollution Bulletin 149 (2019), 110528.

 • Hoell, I. A., Olsen, R. O., Hess-Erga, O., Thuestad, G., and Larsen, A. Application of flow cytometry in ballast water analysis – biological aspects. 8:4 (2017) Management of Biological Invasions, 575-588.

 • Olsen, R. O., Hess-Erga, O., Larsen, A., Hoffmann, F., Thuestad, G., and Hoell, I. A.Dual staining with CFDA-AM and SYTOX Blue in flow cytometry analysis of UV-irradiated Tetraselmis suecica to evaluate vitality. Aquatic Biology. 25 (2016), 39-52.

 • Olsen, R. O., Hoffmann, F., Hess-Erga, O., Larsen, A., Thuestad, G., and Hoell, I. A. Ultraviolet radiation as a ballast water treatment strategy: Inactivation of phytoplankton measured with flow cytometry. Marine Pollution Bulletin 103 (2016) 270-275. 

 • Olsen, R. O., Hess-Erga, O., Larsen, A., Thuestad, G., and Hoell, I. A. Flow cytometric applicability to evaluate UV inactivation of phytoplankton in marine water samples. Marine Pollution Bulletin 96 (2015) 279-285.

 • Hoell, I. A. and Encheva, S. On extracting important correlations in salmon lice based dataset. International Journal of Computer Science Issues, 11 (2014), 2: 1-6.  

 

Forskergruppeleder:

bilde av Ingunn Alne Hoell

Ingunn Alne Hoell

Professor