Analyse av ballastvann

Oppdragsforskning for Knutsen OAS Shipping AS

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Oppdragsprosjekt

Prosjektperiode

Januar 2016 - Desember 2018

Prosjektsamandrag

Knutsen OAS Shipping har utviklet et eget ballastvann rensesystem, KBAL. Dette rensesystemet baserer seg på endring av trykk i kombinasjon med UV-bestråling. KBAL er tidligere type-godkjent av IMO (i henhold til G8 retningslinjene). Hovedmålet i dette prosjektet var å hjelpe Knutsen OAS Shipping AS fram mot typegodkjenning av KBAL hos US Coast Guard. Det var derfor behov for å dyrke mikroalgen Tetracelmis suecica som skulle tilsettes i testvannet under desinfisering. I tillegg ble vannprøvene analysert før og etter rensing for å finne hvor effektiv KBAL virket under ulike forhold.