Førstemanuensis

Ranveig Ottøy Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i kjemi og i emne innan HMS.

Eg har hovudfag i molekylærgenetikk og PhD i mikrobiologi, og eg forskar innan temaet mikrobiologi.

Underviser i
  • ING2036 Systematisk HMS-arbeid
  • ING2048 Arbeidsmiljøet
  • NAB3040 Maritim HMS
  • ING161 Kjemi for ingeniører
Forskar på
  • Ballastvatn
  • Ballastvatn reinsesystemer
  • Flow cytometri
  • Vassanalyse
Forskargrupper