Underviser i
  • Kjemi og miljø (ING1009)
  • Arbeidsmiljøet (ING2048)
  • Environmental science and pollution (ING3061)
  • Environmental science (SIK101)
Forskar på
  • Ballastvann
  • Vannanalyse
  • Flow cytometry
  • Ballastvann rensesystemer
  • Akvakultur
Forskargrupper