Sanntidsovervåking av ballastvann med flow cytometry

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Prosjektperiode

Oktober 2011 - Desember 2015

Finansieringskjelder

Noregs forskingsråd

Totalbudsjett

9000000 NOK

Prosjektsamandrag

IMO's ballastvann konvensjon tredde i kraft i september 2017, og pålegger alle skip å rense ballastvannet sitt. Dette for å hindre spredning av invaderende arter via skips ballastvann. I den forbindelse har Knutsen OAS Shipping AS selv utviklet et ballastvann rensesystem, KBAL. KBAL kombinerer trykk/vakum teknologi med UV-bestråling for å desinfisere ballastvannet. KBAL er typegodkjent av IMO, og i den forbindelse ble også KBAL installert og testet i fullskala på M/T Gijon Knutsen. BallastFlow prosjektets hovedmål er å gjøre KBAL mer konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. Typegodkjenningen og salg av KBAL til nye skip er viktige skritt i den retningen. 

Når det gjelder analyse og overvåking av renset ballastvann, så er dette et viktig for flere: (I) Havnekontroller trenger slik teknologi for å vite om regelverket overholdes. (II) Renseteknologi-industrien trenger raskere analysemetoder for videreutvikling og overvåking av rensesystemene sine. (III) Shipping industrien trenger teknologien for å vite at deres skip overholder regelverk når de kommer i havn og skal slippe ut ballastvannet.

BallastFlow prosjektet har jobbet med å utvikle nye analyse metoder for ballastvann basert på flowcytometry. Dette gir raskere tilbakemelding på om ballastvann er renset i henhold til regelverket, noe som er viktig både for videreutvikling av KBAL og for kontroll av KBAL. Vi har valgt å fokusert spesielt på analyse av ballastvann som er behandlet med UV-bestråling, dette fordi KBAL bruker UV-teknologi. 

Våre studier har fokusert på å utvikle nye analysemetoder for behandlet ballastvann, ved å undersøke sammenhengen mellom UV-dose og dødelighet, og dødelighet over tid etter bestråling. Som testorganisme har vi brukt Tetraselmis suecica, en hardfør mikroalge som er lett å dyrke på laboratoriet. Flow cytometry gir oss muligheten til å få resultater raskt, samtidig som vi kan kombinere med fargestoffer for liv/død-deteksjon.