Rensing av ballastvann

Forprosjekt VRI Rogaland, sak 646/10

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Prosjekttype

Anvendt forskning

Prosjektperiode

August 2010 - Desember 2010

Prosjektsamandrag

Forprosjekt ble tildelt for at prosjektdeltakerne skulle utarbeide en hovedsøknad til MAROFF-programmet hos NFR.