Tunnelbrannsikkerhet

Tunnelbranner er en alvorlig trussel mot menneskeliv og kan også kan få store økonomiske konsekvenser.

Vi bygger kunnskap for å forstå tunnelbrann og utvikler kompetanse for å dempe tunnelbranner.

Noen av våre viktigste forskningsområder er:

 • Forstå branner i tunneler gjennom eksperimentering og numeriske simuleringer
 • Evakueringsmodellering for å formulere optimale evakueringsstrategier for ulike branner i tunnel
 • Bruk av nyere teknologier for å sikre tunneler mot branner
 • Sosiale og økonomiske konsekvenser av tunnelbranner
 • Tunnelbrannrisiko, forebygging og begrensning

Forskergruppeleder:

Publikasjoner

 • Hu, X. Numerical study of the effects of ventilation velocity on peak heat release rate and the confinement velocity in large tunnel fires. Safety Science, 2021, 142, 105359, 1-6.

 • Knapstad, T.; Njå, O. The Concept of Learning in Virtual Reality in the Context of Tunnel Fire Evacuation Knowledge. Proc. 29th Eur. Safety Reliability Conf. (ESREL), 2021, 557, 1-8.

 • Khattri, S.K.; Log, T.; Kraaijeveld, A. A novel representation of the critical ventilation velocity for mitigating tunnel fires, Tunnelling Undergr. Space Techn., 2021, 112, 103853, 1-10.

 • Knapstad, T.; Sommer, M.; Abrahamsen, E.B. Mindsets of Risk Acceptance in the Light of Vision Zero and Tunnel Safety, Proc. 29th Eur. Safety Reliability Conf. (ESREL), 2020, 3994, 3869-3876.

 • Khattri, S.K.; Log, T.; Kraaijeveld, A. Tunnel Fire Dynamics as a Function of Longitudinal Ventilation Air Oxygen Content", Sustainability, 2019, 11(1), 203, 1-13.

 • Knapstad, T.; Sommer, M.; Njå, O. The Communication of Vision Zero Values in Tunnel Safety Management, Proc. 29th Eur. Safety Reliability Conf. (ESREL), 2019, 1077, 3009-3016.

 • Khattri, S.K. From small-scale tunnel fire simulations to predicting fire dynamics in realistic tunnels, Tunnelling Undergr. Space Techn., 2017, 61, 198-204.