Tunnelbrannsikkerhet

Tunnelbranner er en alvorlig trussel mot menneskeliv og kan også kan få store økonomiske konsekvenser.

Vi bygger kunnskap for å forstå tunnelbrann og utvikler kompetanse for å dempe tunnelbranner.

Noen av våre viktigste forskningsområder er:

  • Forstå branner i tunneler gjennom eksperimentering og numeriske simuleringer
  • Evakueringsmodellering for å formulere optimale evakueringsstrategier for ulike branner i tunnel
  • Bruk av nyere teknologier for å sikre tunneler mot branner
  • Sosiale og økonomiske konsekvenser av tunnelbranner
  • Tunnelbrannrisiko, forebygging og begrensning

Forskergruppeleder: