Bergen Cellstress, vevsbygging og simulering i biomedisin

Forskergruppen har som målsetting å undersøke cellulært stress etter ulike typer ytre og indre påvirkninger som fysisk og psykisk stress.

Vi har særlig undersøkt søvnmangel ved simulert skiftarbeid, dykking/hyperbar eksponering, og sterke magnetfelt og radiobølger ved MR-undersøkelser. Vi prøver å identifisere stressrelaterte proteiner og særlig flere slike proteiner samtidig, det vil si proteinprofilpanel eller biomarkørpanel i kroppsvæsker, celler og vev etter ulike fenotyper av stress. I tillegg gjør vi bruk av slik cellulær informasjon etter nevnte cellulære stress i vevsgenerering og simulering av ulike vevskonstrukt.

Vi studerer på denne måten ulike fenotyper av stress med søkelys på cellulære effekter reflektert i endret proteinsammensetning i kroppsvæsker, særlig etter stress som søvnmangel/skiftarbeid samt blant annet hyperbar eksponering/dykking og effekt av magnetfelt- og radiobølgeeksponering ved rutine MR-undersøkelse. Endring i spesifikke proteiner og deres signalveisystemer i cellene, er også viktige å ta hensyn til ved vevsbygging og simulering av vevsbygging innen biomedisin.

Flere aktuelle tilstander og områder for slike undersøkelser er spesifikke og totale stressbelastninger ved ulike nevrologiske sykdommer, aldring og sykehussituasjoner (som intensivavdelinger der mye lyd og lys kan være stressfaktorer i tillegg til sykdom per se.) samt arbeidsmiljø med skiftarbeid som gjør en ekstra sårbare for søvnmangel og døgnrytmeendring. Helse- og industriell sektor samt maritim- og arktisk miljøeksponering der stressituasjoner er spesielt viktig å undersøke, tar vi allerede del i.

Vi måler endret proteinutrykk med proteomiske dvs. massespektrometriske metoder i vev, celler og kroppsvæsker som blodserum og spytt, så vel som genuttrykk i blodceller som hvite blodceller etter ulike fenotyper av stress som i ett av våre pågående modellsystem. Vi har blant annet hatt ett modellsystem for søvnmangel, et simulert nattskiftarbeid gående siden 2003. Dette er et 48 timers forsøk med en kontrollnatt først, og deretter en simulert nattskiftnatt der deltakerne (ung, selverklært, ikke-medisinert frisk bachelor student) er sin egen kontroll.

Ulike fenotyper av stress kan konvergere på spesifikke proteinmarkører, celle-signalnett og signalveier i cellene. Vi tar sikte på å identifisere flere av disse stressrelaterte proteinene og proteinprofilene enn de vi allerede har identifisert og verifisert, og som systematisk endres før og etter eksponering av ulike stressfaktorer. Forhåpentligvis vil vi på sikt kunne konstruere en cellestresstest eller «outsource» informasjonen.

Vi deltar i:

Prosjekter

Forskergruppeleder