Cellulært stress fra nanopartikler i biomateriale på celler og vev samt simulering av slikt stress ved vevsbygging

Vi studerer ulike fenotyper av stress med søkelys på cellulære effekter reflektert i endret proteinsammensetning i kroppsvæsker, celler og vev etter mulig cellulært stress som nanopartikler fra biomateriale kan medføre. Slike endringer i spesifikke proteiner og deres signalveisystemer i cellene er også viktige å ta hensyn til ved både vevsbygging og simulering av vevsbygging innen biomedisin.

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Januar 2008 - Desember 2025

Prosjektsamandrag

Proteomiske- og systembiologiske endringer er i fokus og kartlegges etter ulike typer av stresseksponering som ulik type biomateriale i ulike type cellekulturer. Slik kan ulike nanopartikkeltyper medføre cellulært stress og gi endring i stressrelaterte, identifiserte proteiner som igjen kan utgjøre deler av viktige cellulære signalveier som dermed blir endret etter slik cellulær stresseksponering som ulike typer nanomateriale kan medføre. Les mer på de engelske nettsidene til nanoBergen.

Endring i spesifikke proteiner og deres signalveisystemer i cellene er også viktige å ta hensyn til ved vevsbygging og simulering av vevsbygging innen biomedisin ved for eksempel konstruksjon av egne tenner fra egne stamceller der ulikt nanomateriale benyttes bla ved 3D-bioprinting. Les mer på de engelske nettsidene til UiB.

Stressproteinprofilpanel/biomarkørpanel etter ulike fenotyper av stress søkes utviklet som en mulig stresstest i ulike celletyper eksponert for ulike nanopartikler fra ulikt biokompatibelt materiale for klinisk bruk da dette kan påvirke cellene ulikt og slik gi ulik stresseksponering og dermed ulik og unik stressproteinprofil og dermed også cellefunksjon.