Storbranner

Storulykker i industrien har lenge vært, og må være, i fokus. Den økende faren for branner i sivil sektor som følge av klimaendringer, gjengroing og økende grad av bebyggelse i randsonen er mindre forstått og lite fokusert. Slike branner har de senere årene ledet til omfattende katastrofer, ikke bare i utlandet, men også i Norge.

Katastrofebranner, eksempelvis i Australia, Canada, USA og ved Middelhavet, viser at vi har økende utfordringer internasjonalt. Den største av disse brannene de senere årene, i Hellas i juli 2018, resulterte i tap av 100 menneskeliv, hovedsakelig barn og pensjonister. Sårbare grupper blir ekstra sårbare i slike situasjoner.

Vi har også fått flere storbranner i Norge. Brannene i Lærdalsøyri og Flatanger i januar 2014 var hver for deg de mest omfattende brannene i Norge i antall tapte bygninger siden 1923. De var en påminnelse om hvor sårbart, og uforberedt, det moderne Norge er for katastrofebranner. Under tørken på forsommeren 2018 var vi igjen ekstremt utsatt, men det gikk heldigvis bra, mye takket være lite vind og god helikopterberedskap. Lyngbrannen i Sokndal i april 2019, med over 400 evakuerte, og turgåere som ble berget i siste minutt av redningshelikopter, viste oss igjen hvor utsatt vi er. Brannen på Sotra i juni 2021, der bygninger ble skadet og gikk tapt, viste hvor ekstreme slike branner kan bli nå. Klimaendringer og gjengroing tilsier at storbrannrisikoen er økende.

Tverrfaglig forskning må til for å forstå hvilke parametere som kan lede fram mot katastrofebranner og hvordan man kan redusere denne risikoen. Vi skal utvikle kunnskap om storbranner, risikoreduserende tiltak, metodikk for dynamisk varsling av økt risiko og bidra til proaktiv beredskap for bedre håndtering av storbrannrisiko. Dette vil gi bedre sikkerhet for alle risikoutsatte grupper.

God risikoforståelse er en forutsetning for riktige tiltak og god beredskap.

Pågående forskningsprosjekter: 

Våre pågående prosjekter er knyttet til seks hovedområder: Trebygninger og tett trehusmiljø, den urbane randsonen, prosessindustri, beredskapsledelse, innsatspersonell og frivillige og brannskader på personer.

Vårt største forskningsprosjekt er på 17,7 millioner kroner, og har tittel "Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)". DYNAMIC støttes av HVL, Norges forskningsråd og partnere, og inkluderer to PhD-stipendiater, én innen risikomodellering og IKT, og én innen samfunnsvitenskap. 

Utvalgte publikasjoner

 • Strand, R.D.; Log, T. A Cold Climate Wooden Home and Conflagration Danger Index: Justification and Practicability for Norwegian Conditions. Fire 2023, 6, 377.

 • Gunnarshaug, A.; Log, T.; Metallinou, M.-M.; Skjold, T. Modelling breakdown of industrial thermal insulation during fire exposure. J. Loss Prevention in the Process Ind. 2023. 84(11), 105135.

 • Gjedrem, A.M.; Metallinou, M.-M. Wildland-urban interface fires in Norwegian coastal heathlands – Identifying risk reducing measures. Safety Sci. 2023, 159, 106032.

 • Log, T.; Gjedrem, A.M.; Metallinou, M.-M. Virtually Fenced Goats for Grazing Fire Prone Juniper in Coastal Norway Wildland–Urban Interface. Fire 2022, 5(6), 188. 

 • Log, T.; Gunnarshaug, A. Analysis of a Costly Fiberglass-Polyester Air Filter Fire. Energies 2022, 15(20), 7719. 

 • Strand, R.D.; Petrucci, L.; Kristensen, L.M. Formal Specification and Validation of a Data-driven Software System for Fire Risk Prediction. Petri Nets and Software Engineering 2022, 3170, 1-20. 

 • Log, T.; Gjedrem, A.M. A Fire Revealing Coastal Norway’s Wildland–Urban Interface Challenges and Possible Low-Cost Sustainable Solutions. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(5), 303.

 • Davies, G.M.; Vandvik, V.; Marrs, R.; Velle, L.G. Fire management in heather-dominated heaths and moorlands of north-west Europe, in Global Application of Prescribed Fire, Weir, J.R. & Scasta, D. Eds. CRC Press, 2022, 194-229. ISBN 9781032137179.

 • Wijkmark, C.H.; Heldal, I.; Metallinou, M.M. Can Remote Virtual Simulation Improve Practice-Based Training? Presence and Performance in Incident Commander Education, Presence–Virtual Augm. Reality, 2022, 28, 127–152.

 • Strand, R.D.; Stokkenes, S.; Kristensen, L.M.; Log, T. Fire Risk Prediction Using Cloud-based Weather Data Services. J. Ubiquitous Syst. Pervasive Networks, 2022, 16(1), 37-47. 

 • Kristoffersen, M.; Log, T. Experience gained from 15 years of fire protection plans for Nordic wooden towns in Norway. Safety Sci. 2022, 146, 105535, 1-16. 

 • Log, T. Analysis of Expected Skin Burns from Accepted Process Flare Heat Radiation Levels to Public Passersby. Energies202114(17), 5474, 1-16.

 • Gunnarshaug, A.; Metallinou, M.-M.; Log, T. Industrial Thermal Insulation Properties above Sintering Temperatures. Materials 202114, 4721, 1-24.

 • Wijkmark, C.H.; Metallinou, M.M.; Heldal, I. Remote Virtual Simulation for Incident Commanders - Cognitive Aspects. Appl. Sci. 202111, 6434, 1-19.

 • Wijkmark, C.H.; Heldal, I.; Metallinou, M.M. Experiencing Immersive VR Simulation for Firefighter Skills Training, Proc. 18th Int. Conf. on Info. Systems for Crisis Response and Mgmt, ISCRAM 2021, Blacksburg, Virginia, USA, 23-26 May 2021, 2383, 913-921.

 • Stokkenes, S.; Strand, R.D.; Kristensen, L.M.; Log, T. Validation of a Predictive Fire Risk Indication Model using Cloud-based Weather Data Services. Procedia Computer Science 2021184, 186-193.

 • Gjedrem, A.M.; Log, T. Study of Heathland Succession, Prescribed Burning, and Future Perspectives at Kringsjå, Norway. Land, 2020, 9(12), 485, 1-28.

 • Gunnarshaug, A.; Metallinou, M.M.; Log, T. Study of Industrial Grade Thermal Insulation at Elevated Temperatures, Materials, 2020, 13, 4613, 1-16.

 • Metallinou, M.M. Emergence of and Learning Processes in a Civic Group Resuming Prescribed Burning in Norway, Sustainability, 202012(14), 5668, 1-21.

 • Log, T. Modeling Drying of Degenerated Calluna vulgaris for Wildfire and Prescribed Burning Risk Assessment, Forests, 202011(7), 759, 1-18. 

 • Hu, X.; Kraaijeveld, A.; Log, T. Numerical Investigation of the Required Quantity of Inert Gas Agents in Fire Suppression Systems, Energies, 2020, 13(19), 2536, 14 p.

 • Log, T.; Vandvik, V.; Velle, L.G.; Metallinou, M.M. Reducing Wooden Structure and Wildland-Urban Interface Fire Disaster Risk through Dynamic Risk Assessment and Management, Appl. Syst. Innov., 2020, 3(1), 16, 1-19 p.

 • Bakka, M.S.; Handal, E.K.; Log, T. Analysis of a High-Voltage Room Quasi-Smoke Gas Explosion, Energies, 2020, 13(3), 621, 14 p.

 • Stokkenes, S.; Kristensen, L.M.; Log, T. Cloud-based Implementation and Validation of a Predictive Fire Risk Indication Model, NIK, 2019, 12 p.

 • Log, T. Modeling Indoor Relative Humidity and Wood Moisture Content as a Proxy for Wooden Home Fire Risk, Sensors, 2019, 19(22), 5050, 22 p.

 • Log, T.; Thuestad, G.; Velle, L-G.; Khattri. S.K.; Kleppe, G. Unmanaged heathland - A fire risk in subzero temperatures?, Fire Safety J. 2017, 90, 62-71.

 • Metallinou, M.M. Liquefied Natural Gas as a New Hazard; Learning Processes in Norwegian Fire Brigades, Safety, 2019, 5(1), 11, 1-13.

 • Metallinou, M.M. Single- and double-loop organizational learning through a series of pipeline emergency exercises, J. Contingencies Crisis Manag., 2017, 26, 530–543.

 • Mamen, A.; von Heimburg, E.D.; Oseland, H.; Medbø, J.I. Examination of a new functional firefighter fitness test. Int. J. Occupational Safety Ergonomics, 2019, 14 p.

 • Medbø, J.I.; Mamen, A.; Oseland, H.; von Heimburg, E.D. The steady-state load of five firefighting tasks, 2019, Int. J. Occupational Safety Ergonomics, 2019, 8 p.

 • Bjørge, S.B.; Bjørkheim, S.A.; Metallinou, M.M.; Log, T.; Frette, Ø. Influence of Acetone and Sodium Chloride Additives on Cooling Efficiency of Water Droplets Impinging onto Hot Metal Surfaces, Energies 2019, 12, 2358. 16 p.

 • Bjørge, J.S.; Gunnarshaug, A.; Log, T.; Metallinou, M.M. Study of Industrial Grade Thermal Insulation as Passive Fire Protection up to 1200 °C", Safety, 2018, 4(3), 41, 18 p.

 • Bjørge, J.S.; Metallinou, M.M.; Kraaijeveld, A.; Log, T. "Small Scale Hydrocarbon Fire Test Concept", Technologies, 2017, 5(4), 72, 14 p.

 • Log, T.; Pedersen, W.P. A Common Risk Classification Concept for Safety Related Gas Leaks and Fugitive Emissions?, Energies, 2019, 12(21), 4063, 17 p.

 • Log, T.; Pedersen, W.P.; Moumets, H. Optical Gas Imaging (OGI) as a Moderator for Interdisciplinary Cooperation, Reduced Emissions and Increased Safety, Energies, 2019, 12(8), 1454, 13 p.

 • Log, T.; Moi, A.L. Ethanol and Methanol Burn Risks in the Home Environment, Int. J. Environ. Res. Public Health, 2018, 15(10), 2379, 15 p.

 • Log, T. Skin temperatures of a pre-cooled wet person exposed to engulfing flames, Fire Safety J., 2017, 89, 1-6.

Forskergruppeleder:

bilde av Torgrim Log

Torgrim Log

Professor