Fysiske tester for brannmannskaper og frivillig

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Januar 2011 - Desember 2024

Prosjektsamandrag

Norge er et langstrakt land med spredt bebyggelse, mange små brannstasjoner og betydelige avstander til sentrale områder. Det er derfor et behov for kostnadseffektive tester for lokal testing av brannmannskapenes ytelse under fysisk arbeid. Basert på fundamental fysiologi tar prosjektet sikte på å utvikle egnede metoder for måling av brannmannskapenes fysiske helse. Prosjektet skal også undersøke hvorvidt slike metoder kan overføres til frivillige grupper som kan tenkes å assistere brannvesen ved skog- og lyngbranner i randsonen til bebyggelsen.

Metode

Metoder for å bestemme fysisk kapasitet under arbeide skal benyttes.