Brannfare i trebygninger vinterstid

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Desember 2014 - Desember 2025

Prosjektsamandrag

Brannen i Lærdalsøyri 18. – 19. januar 2014 viste at den økte brannrisikoen i forkant av brannen ikke var forstått og håndtert. Målet med dette prosjektet er å vurdere hvorvidt slik øket risiko kan bli beregnet og forutsett ved å integrere kunnskap fra en rekke fagfelt og måle/beregne brannfare basert på værforhold og inneklima. Et langtidsmål er å utvikle et automatisk system for risikovarsling for brannvesen, offentligheten og allmennheten. Når risikoen er kjent er det langt enklere å håndtere den, og gjennom dette forhindre nye branner av samme skala som man opplevde i Lærdal i januar 2014.

Metode

Metoder fra felt som transportfenomener (diffusjon av fuktighet I treverk), hygrometere, vektmålinger, branndynamikk, meteorologi, IKT, numerisk modellering, bygningsfysikk, læring i sivil sektor, beredskapstrening og ledelse/omstilling vil bli integrert for å løse disse ekstremt tverrfaglige utfordringene.