Brannskader på hud

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Grunnforsking

Prosjektperiode

Januar 2017 - Desember 2021

Prosjektsamandrag

Årlig søker 15000 personer kontakt med helsevesenet som følge av brannskader på hud. Mange av disse brannskadene skyldes brann eller kontakt med flammer. Prosjektet ble initiert etter at en kjent person i Norge gjorde et hasardiøst flammestunt, der forskning viser at det var tilfeldigheter som gjorde at det gikk bra. Prosjektet skal fylle noen tomrom i risikoforståelsen knyttet til brannskader på hud. Målet på lang sikt er å bidra til å redusere årlig antall alvorlige brannskader på personer.

Metode

Metoder fra branndynamikk, fysikk, varmetransport, matematikk, biologi inkludert degradering av skinn skal benyttes for å analysere hendelser som kan gi, eller har gitt, brannskader på skinn. Intervjuer skal benyttes for å få innsikt i risikopersepsjon og manglende risikoforståelse i befolkningen og hos tidligere brannskadde personer.