Industriell brannbeskyttelse

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Oppdragsprosjekt

Ph.d.-prosjekt

Prosjektperiode

Juni 2016 - Desember 2019

Prosjektsamandrag

Store ressurser benyttes for aktiv brannbeskyttelse i olje- og gassindustrien. To tidligere ansatte ved HVL tok sin doktorgrad på storskala jetbranner og kjøling av jetbranneksponerte metalloverflater. Det er imidlertid fortsatt begrenset kunnskap om vannets kjølende evne når det påføres varme objekter.

Den ene delen av studien går derfor ut på å måle vanndråpers relative kjøleeffekt på metallobjekter i temperaturområdet 80°C to 400°C. Dette temperaturområdet dekker alle de prinsipielle mekanismene som er involvert ved kjøling av metaller benyttet i industrien

Den andre delen av studien analyserer potensialet for å benytte industriell termisk isolasjon til passiv brannbeskyttelse for prosessutstyr, f.eks. destillasjonskolonner. Dette kan eventuelt gi betydelig innsparing i kostnadene ved rehabilitering av eldre anlegg og ved nye prosjekter.

For å nå disse målene må utfordringer innen branndynamikk, fysikk, høytemperaturkjemi, høytemperatur varmetransport, høytemperatur måleteknikk løses basert på solid vitenskapelig innsikt og kreativitet.

Metode

For både studiene på vanndråpers kjøleevne og brannbeskyttende egenskaper av industriell termisk isolasjon må lavkost testapparaturer utvikles. Vi viser til publikasjonslisten for ytterligere detaljer.