Brannrisiko i randsonen natur / bebyggelse

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Januar 2016 - Desember 2024

Prosjektsamandrag

Lyngbrannen vi opplevde i Flatanger i januar 2014 var den verste brannen i Norge siden 1923 med hensyn på antall tapte bygninger. Dette prosjektet analyserer forholdene som ledet fram mot denne brannen. Dette inkluderer endringer i bruken av utmarksområdene fra beite til degenerert lyngmark, invasjon av andre planter så som einer og andre tretyper og akkumulering av biomasse. Prosjektet skal også se på mulige risikoreduserende tiltak innen eksempelvis lyngsviing og etablering av buffersoner. Prosjektet skal utvikle varslingsmetoder og støtte frivillige lyngbrennerlag for å redusere risikoen for at storbranner i randsonen truer bebyggelsen.

Metode

Metodene vil spenne fra analyser av tidligere værforhold, landbruksaktiviteter, nåværende værforhold og tilgroing av den tidligere lyngmarken dominert av røsslyng (Calluna vulgaris) til transportmekanismer (tørking), branndynamikk, intervjuer og studier av frivillige lyngbrennergrupper.