Læringsprosesser i beredskapsarbeid

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sikkerhet, kjemi- og bioingeniørfag

Prosjekttype

Anvend forsking

Grunnforsking

Prosjektperiode

Januar 2016 - Desember 2024

Prosjektsamandrag

Fokus i dette prosjektet er å undersøke læringsprosesser i beredskapsarbeid, spesielt med sikte på brannvesen og større hendelser med mange aktører. Basert på funnene vil det bli foreslått forbedrede læringsstrategier.

Metode

Beredskapsøvelser vil bli fulgt fra sidelinjen for å observer læringsstrategier. Læringsplaner og resultater fra beredskapsøvelser vil bli analysert og sammenliknet med internasjonal litteratur. Forbedrede metoder for planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser vil bli testet og forbedringer vil bli foreslått.