Førstelektor

Grete Oline Hole

Underviser i
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Kvalitativ metode
 • Omsorgsteknologi
 • Etikk
Forskar på
 • Utdanningsforsking
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Teknologi i Helse og omsorg
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Educating change agents. A qualitative descriptive study of graduates of a Master’s program in evidence-based practice.

  Hole, Grete Oline, Brenna, Sissel Johansson, Graverholt, Birgitte, Ciliska, Donna, Nortvedt, Monica Wammen (2016)
 • Participation in community work : international perspectives

  Larsen, Anne Karin, Sewpaul, Vishanthie, Hole, Grete Oline (2014)
 • Promoting the Good e-Teacher: Didactical Choices when developing E-Pedagogical Competences

  Hole, Grete Oline, Larsen, Anne Karin, Hoem, Jon (2010)
 • Nettbasert undervisning

  Munkvold, Robin, Fjeldavli, Aida, Hjertø, Greta, Hjertø, Greta, Hole, Grete Oline (2008)
 • E-teacher Challenges and Comptetences in International Comparative Social Work Courses E-lærerens utfordringer og kompetanser i internasjonale komparative sosialt arbeids kurs

  Larsen, Anne Karin, Sanders, Robert, Astray, Andres Arias, Hole, Grete Oline (2008)