Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Styret ved Høgskulen på Vestlandet er oppnemnd for perioden 01.08.19-31.07.2023. Arvid Hallén er ekstern styreleiar og rektor er sekretær for styret. 

Styrets samansetting følgjer av universitets- og høgskolelovas § 9-3, første ledd. Styret har totalt 11 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisnings-/forskerstilling (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, to studentar og fire eksterne (inkludert styreleiar) som er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet.

En oversikt over saker i styret finner du her

Styremedlemmer

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Joar Sande (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Marie Charlotte Moilanen Kettunen (student)
 • Alexander Papas (student)

 

Varamedlemmer

Eksterne:
1. varamedlem: Arvid Andenæs
2. varamedlem: Kristine Kopperud Timberlid

Undervisnings-/forskarstilling:
1. varamedlem: Stig Frode Samnøy (undervisnings-/forskarstilling)
2. varamedlem: Gry Sjøholt (undervisnings-/forskarstilling)
3. varamedlem: NN
4. varamedlem: NN

Teknisk/adminsitrativ stilling:
1. varamedlem: Kristine Engan-Skei (teknisk/administrativ stilling)
2. varamedlem: Håvard Ulstein (teknisk/administrativ stilling)

Student (personleg vara):
1. varamedlem: Tom Lund-Andersen
2. varamedlem: NN (student)

1. varamedlem: Solveig Farmen Aabø (student)
2. varamedlem: Andrea Cecilie Kristensen Wisbech (student)

 

Møteplan 2021

Vedtatt i styremøte 05/20 (justert i styremøte 05/21):

00/2021 - Ekstra styremøte (digitalt)
Tirsdag 19.01.21 (12:30-15:30)

01/2021 - Digitalt møte Bergen           
Torsdag 04.02.21 (10:00-16:00)

02/2021 – Digitalt møte Haugesund
Onsdag 10.03.21 (09:00-16:00) 
Torsdag 11.03.21 (09:00-14:00)

03/2021 – Digitalt møte Bergen
Torsdag 22.04.21 (09:00-16:00)

04/2021 - Bergen          
Torsdag 10.06.21 (10:00-17:00) og fredag 11.06.21 (09.00-13.00)

05/2021 – Bergen
Torsdag 26.08.21 (10:00-16:00)

06/2021 – Digitalt
Torsdag 23.09.21 (09:00-16:00)

07/2021 – Haugesund
Onsdag 27.10.21 (10:30-18:00)
Torsdag 28.10.21 (09:00-14:00)

08/2021 - Sogndal               
Torsdag 25.11.21 (10:00-16:00)


Saksdokument og referat

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov