Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Høgskulestyret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Høgskulen på Vestlandet får nytt styre 1. august 2019. Arvid Hallén held fram som ekstern styreleiar. Styrets samansetting følgjer av universitets- og høgskolelovas § 9-3, første ledd. Styret har totalt 11 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisnings-/forskerstilling (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, to studentar og fire eksterne (inkludert styreleiar) som er oppnemnd av Kunnskapsdepartementet. Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2023.

Samansetting av Høgskulestyret for perioden 01.08.19-31.07.2023:

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisning/forskarstilling)
 • Anne Kristin Rønsen (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Thomas Reite (student)

Varamedlemmer 01.08.19-31.07.23

Eksterne:

1. varamedlem: Arvid Andenæs

2. varamedlem: Kristine Kopperud Timberlid

 

Undervisnings-/forskarstilling:

1. varamedlem: Joar Sande (undervisnings-/forskarstilling)

2. varamedlem: Kristin Ådnøy Eriksen (undervisnings-/forskarstilling)

3. varamedlem: Anne-Siri Fismen (undervisnings-/forskarstilling)

4. varamedlem Stig Frode Samnøy (undervisnings-/forskarstilling)

 

Teknisk/adminsitrativ stilling:

1. varamedlem: Kristine Engan-Skei (teknisk/administrativ stilling)

2. varamedlem: Håvard Ulstein (teknisk/administrativ stilling)

 

Student (personleg vara):

1. varamedlem: Ingeborg Qatarina Fossdal Høimyr (student)

2. varamedlem: Anna Sæbø Nøstbakken (student)

 

1. varamedlem: Jesper Krusell (student)

2. varamedlem: NN (student)

 

Det noverande Høgskulestyret skal sitje fram til 31. juli 2019. Arvid Hallén er ekstern styreleiar. Styret har totalt 13 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisings-/forskingsstillingar (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, tre studentar og fem eksterne (inklusive ekstern styreleiar). I tillegg kjem to TAP-representantar med observatørstatus. Observatørane har talerett, men ikkje stemmerett.

Samansetting av Høgskulestyret for perioden 01.01.2017-31.07.2019:

 • Arvid Hallén, styreleiar (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisings-/forskingsstilling)
 • Christine Øye (undervisings-/forskingsstilling)
 • Sissel Johansson Brenna (undervisings-/forskingsstilling)
 • Tom Skauge (undervisings-/forskingsstilling)
 • Marit Ubbe (teknisk/administrativ stilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Karoline Lester Turøy (student)
 • Thomas Reite (student)
 • Kari Kjenndalen (ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Gunnar Birkeland (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)

Observatørar i teknisk/administrative stillingar (TAP):

 • Åse Neraas
 • Karin Stormo

Varamedlemmer 01.01.17-31.07.19

Eksterne:

 • Hege Økland
 • Arne Bengt Riple

Sogn og Fjordane:

 • John Roger Andersen (1. vara, UF)
 • Hege Gjerde Sviggum (2. vara, UF)
 • Kristen Stæger-Breisnes (TAP-vara med observatørstatus)
 • Marita Helland (1. vara, student)
 • Camilla Hatland (2. vara, student)

Bergen:

 • Ragnar Gjengedal (1. vara, UF)
 • Beate Lode (2. vara, UF)
 • Hege Emma Rimmereide (3. vara, UF)
 • Tor Helge Allern (4. vara, UF)
 • Nina Parmann (1. vara, TAP)
 • Håvard Ulstein (2. vara, TAP)
 • Øyvind Hatland (1. vara, student)
 • Jonas Oliver Hui Dahl (2. vara, student)

Stord/Haugesund:

 • Magne Espeland (1. vara, UF)
 • Arne Langøen (2. vara, UF)
 • Ingvild Brekke Myhre (1. TAP-vara med observatørstatus)
 • Tonje Velde (2. TAP-vara med observatørstatus)
 • Martine Ottesen Antonsen (1. vara, student)
 • - (2. vara, student)

 

 Forretningsorden for styret ved Høgskulen på Vestlandet