Styret

Styret er det høgste avgjerande organ ved Høgskulen på Vestlandet. Styret har ansvar for at all verksemd held høg kvalitet, og skal sikre effektiv drift i samsvar med dei lover og reglar, rammer og mål som sentrale styremakter har lagt.

Styret skal sitje fram til 31. juli 2019. Arvid Hallén er ekstern styreleiar, men trer ut frå styret frå 1.1.2017 til han går av som direktør i Forskningsrådet 28.2.2017. Kari Kjenndalen leiar styret i denne perioden.

Møteplan

Samansetting av styret:

 • Arvid Hallén, styreleiar (ekstern)
 • Ingrid Moe Albrigtsen (student)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Gunnar Birkeland (ekstern)
 • Sissel Johansson Brenna (undervisings-/forskingsstilling)
 • Cecilie Fredheim (student)
 • Kari Kjenndalen (ekstern)
 • Sondre Riisøen (student)
 • Tom Skauge (undervisings-/forskingsstilling)
 • Marit Ubbe (teknisk/administrativ stilling)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Gunnar Yttri (undervisings-/forskingsstilling)
 • Christine Øye (undervisings-/forskingsstilling)

Observatørar i teknisk/administrative stillingar (TAP):

 • Åse Neraas
 • Karin Stormo

Styret har totalt 13 medlemar, samansett av fire tilsette i undervisings-/forskingsstillingar (UF), ein tilsett i teknisk/administrativ stilling, tre studentar og fem eksterne (inklusive ekstern styreleiar). I tillegg kjem to TAP-representantar med observatørstatus. Observatørane har talerett, men ikkje stemmerett.

Varamedlemer

Eksterne:

 • Hege Økland
 • Arne Bengt Riple

Sogn og Fjordane:

 • John Roger Andersen (1. vara, UF)
 • Hege Gjerde Sviggum (2. vara, UF)
 • Kristen Stæger-Breisnes (TAP-vara med observatørstatus)
 • Skage Schei (student)

Bergen:

 • Ragnar Gjengedal (1. vara, UF)
 • Beate Lode (2. vara, UF)
 • Hege Emma Rimmereide (3. vara, UF)
 • Tor Helge Allern (4. vara, UF)
 • Nina Parmann (1. vara, TAP)
 • Håvard Ulstein (2. vara, TAP)
 • Marianne Espelid (student)

Stord/Haugesund:

 • Magne Espeland (1. vara, UF)
 • Arne Langøen (2. vara, UF)
 • Ingvild Brekke Myhre (1. TAP-vara med observatørstatus)
 • Tonje Velde (2. TAP-vara med observatørstatus)
 • Trond Ødegård (student)

Møteplan for styret ved Høgskulen på Vestlandet

 • Styremøte 01/2017: torsdag 19.01.17, kl 10–15 (Sogn og Fjordane)
 • Styremøte 02/2017: torsdag 16.02.17, kl 10–15 (Stord/Haugesund)
 • Styremøte 03/2017: torsdag 09.03.17, kl 10–15 (Bergen)
 • Styremøte 04/2017: fredag 31.03.17, kl 10–14 (Sogn og Fjordane) - Avlyst
 • Styremøte 05/2017: torsdag 20.04.17, kl 10–15 (Stord/Haugesund) 
 • Styremøte 06/2017: torsdag 11.05.17, kl 10–15 (Bergen)
 • Styremøte 07/2017: torsdag 15.06.17, kl 10–15 (Sogn og Fjordane)