Styremøte 2016–2023

På denne sida finn du lenker til informasjonssider for styremøta ved HVL i perioden 2016-2022.

Medlemmer i styret 2019-2023

Medlemmer

 • Arvid Hallén (Styreleiar, ekstern)
 • Aina Berg (ekstern)
 • Trond Ueland (ekstern)
 • Hege Økland (ekstern)
 • Joar Sande (undervisning/forskarstilling)
 • Tina Åsgård (undervisning/forskarstilling)
 • Ragnar Gjengedal (undervisning/forskarstilling)
 • Kristin Ådnøy Eriksen (undervisning/forskarstilling)
 • Tone Skjerdal (teknisk/administrativ stilling)
 • Frida Lunde Høisæther (student)
 • Alexander Papas (student)

Varamedlemmer

Eksterne:
1. varamedlem: Arvid Andenæs
2. varamedlem: Kristine Kopperud Timberlid

Undervisnings-/forskarstilling:
1. varamedlem: Stig Frode Samnøy (undervisnings-/forskarstilling)
2. varamedlem: Gry Sjøholt (undervisnings-/forskarstilling)
3. varamedlem: NN
4. varamedlem: NN

Teknisk/administrativ stilling:
1. varamedlem: Kristine Engan-Skei (teknisk/administrativ stilling)
2. varamedlem: Håvard Ulstein (teknisk/administrativ stilling)

Student:
1. kvinnelege varamedlem: Julie Enoksen Artzen
2. kvinnelege varamedlem: Andrea Cecilie Kristensen Wisbech

1. mannlege varamedlem: Vetle Sulen Skogseth
2. mannlege varamedlem: Thomas Kristian Størkersen

Styremøte 2023

01/2023 – Digitalt møte
2. februar 2023, kl. 09:00 - 16:00 

02/2023 - Bergen
7. mars 2023, kl. 10:30 - 18:00 
8. mars 2023, kl. 08:45 - 14:00 

03/2023 - Stord
27. april 2023, kl. 10:00 - 16:00

4/2023 – Bergen 
15. juni 2023, kl. 08:30 - 16:00

05/2023 – Sogndal 
23. august 2023, kl. 10:30 - 18:00
24. august 2023, kl. 09:00 - 14:00 

06/2023 - Digitalt
21. september 2023, kl. 11:00 - 14:00 

07/2023 - Bergen
25. oktober 2023, kl. 10:00 - 18:00
26. oktober 2023, kl. 09:00 - 14:00 

8/2023 – Haugesund
23. november 2023, kl. 09:00 - 16:00
 

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-19  |||  Høgskulestyret 2019-23  |||   Høgskulestyre 2023-27   

Styremøte 2022

01/2022 – Digitalt møte
3. februar 2022, kl. 09:00 - 16:00 

02/2022 – Bergen
9. mars 2022, kl. 10:00 - 18:00 
10. mars 2022, kl. 09:00 - 14:00

03/2022 – Stord
27. april 2022, kl. 09:00 - 15:00

04/2022 – Førde
16. juni 2022, kl. 10:00 - 16:00

05/2022 – Sogndal
25. august 2022, kl. 10:00 - 16:00

06/2022 – Bergen 
22. september, kl. 10:00 - 16:00

07/2022 – Bergen
26. oktober 2022, kl. 10:00 - 18:00
27. oktober 2022, kl. 09:00 - 14:00

08/2022 – Haugesund
24. november 2022, kl. 09:00 - 16:00

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2019-23 

Styremøte 2021

00/2021 - Ekstra styremøte (digitalt)
Tirsdag 19.01.21 (12:30-15:30)

01/2021 - Digitalt møte Bergen           
Torsdag 04.02.21 (10:00-16:00)

02/2021 – Digitalt møte Haugesund
Onsdag 10.03.21 (09:00-16:00) 
Torsdag 11.03.21 (09:00-14:00)

03/2021 – Digitalt møte Bergen
Torsdag 22.04.21 (09:00-16:00)

04/2021 - Bergen          
Torsdag 10.06.21 (10:00-17:00) og fredag 11.06.21 (09.00-13.00)

05/2021 – Bergen
Torsdag 26.08.21 (10:00-16:00)

06/2021 – Digitalt
Torsdag 23.09.21 (09:00-16:00)

07/2021 – Haugesund
Onsdag 27.10.21 (10:30-18:00)
Torsdag 28.10.21 (09:00-14:00)

08/2021 - Sogndal               
Torsdag 25.11.21 (10:00-16:00)

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2019-23 

Styremøte 2020

01/2020 - Bergen
Torsdag 06.02.20 (10:00-16:00)

02/2020 – Stord
Onsdag 11.03.20 (10:30-18:00)
Torsdag 12.03.20 (09:00-14:00)

03/2020 – Digitalt møte
Torsdag 30.04.20 (10:00-16:00)

04/2020 – Bergen
Torsdag 18.06.20 (09:00-16:00)

05/2020 – Bergen
Torsdag 27.08.20 (10:00-16:00)

06/2020 – Førde
Torsdag 24.09.20 (10:00-16:00)

07/2020 – Digitalt møte
Onsdag 28.10.20 (10:30-18:00)
Torsdag 29.10.20 (09:00-14:00)

08/2020 – Digitalt møte
Torsdag 26.11.20 (10:00-16:00)

 

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2019-23

Styremøte haust 2019

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019

Høgskulestyret 01.01.2017-31.07.2019:

Styremøte vår 2019

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019

Styremøte 2018

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019

Styremøte 2017

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019

Interimsstyret:
Hausten 2016 tok interimsstyret avgjerder på vegner av den fusjonerte høgskulen. Interimsstyret gjekk 01.01.2017 over til å bli det fyrste styret for Høgskulen på Vestlandet.

Styremøte haust 2016

 


Saksdokument

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov