Styremøte 2016–2019

På denne sida finn du lenker til informasjonssider for styremøta ved HVL i perioden 2016-2019.

Styremøte 2019

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019  | Høgskulestyret 2019-2023

Styremøte 2018

Saksdokumenta er også tilgjengelege i opengov.

Styremøte 2017

Saksdokumenta er også tilgjengelege i opengov.

Styremøte 2016 - Interimsstyret

Hausten 2016 tok interimsstyret avgjerder på vegner av den fusjonerte høgskulen. Interimsstyret gjekk 01.01.2017 over til å bli det fyrste styret for Høgskulen på Vestlandet.

 


Saksdokument

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov