Styremøte 2016–2021

På denne sida finn du lenker til informasjonssider for styremøta ved HVL i perioden 2016-2021.

Høgskulestyret 01.08.2019-31.07.2023:

Styremøte 2021

00/2021 - Ekstra styremøte (digitalt)
Tirsdag 19.01.21 (12:30-15:30)

01/2021 - Digitalt møte Bergen           
Torsdag 04.02.21 (10:00-16:00)

02/2021 – Digitalt møte Haugesund
Onsdag 10.03.21 (09:00-16:00) 
Torsdag 11.03.21 (09:00-14:00)

03/2021 – Digitalt møte Bergen
Torsdag 22.04.21 (09:00-16:00)

04/2021 - Bergen          
Torsdag 10.06.21 (10:00-17:00) og fredag 11.06.21 (09.00-13.00)

05/2021 – Bergen
Torsdag 26.08.21 (10:00-16:00)

06/2021 – Digitalt
Torsdag 23.09.21 (09:00-16:00)

07/2021 – Haugesund
Onsdag 27.10.21 (10:30-18:00)
Torsdag 28.10.21 (09:00-14:00)

08/2021 - Sogndal               
Torsdag 25.11.21 (10:00-16:00)

Styremøte 2020

01/2020 - Bergen
Torsdag 06.02.20 (10:00-16:00)

02/2020 – Stord
Onsdag 11.03.20 (10:30-18:00)
Torsdag 12.03.20 (09:00-14:00)

03/2020 – Digitalt møte
Torsdag 30.04.20 (10:00-16:00)

04/2020 – Bergen
Torsdag 18.06.20 (09:00-16:00)

05/2020 – Bergen
Torsdag 27.08.20 (10:00-16:00)

06/2020 – Førde
Torsdag 24.09.20 (10:00-16:00)

07/2020 – Digitalt møte
Onsdag 28.10.20 (10:30-18:00)
Torsdag 29.10.20 (09:00-14:00)

08/2020 – Digitalt møte
Torsdag 26.11.20 (10:00-16:00)

Styremøte haust 2019

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019  | Høgskulestyret 2019-2023

Høgskulestyret 01.01.2017-31.07.2019:

Styremøte vår 2019

Saksdokumenta er tilgjengelege i opengov:
Høgskulestyret 2017-2019  | Høgskulestyret 2019-2023

Styremøte 2018

Saksdokumenta er også tilgjengelege i opengov.

Styremøte 2017

Saksdokumenta er også tilgjengelege i opengov.

Interimsstyret:
Hausten 2016 tok interimsstyret avgjerder på vegner av den fusjonerte høgskulen. Interimsstyret gjekk 01.01.2017 over til å bli det fyrste styret for Høgskulen på Vestlandet.

Styremøte haust 2016

 


Saksdokument

Alle offentlege saksdokument tilknytta møter i styre, råd og utval ved HVL vert publisert i OpenGov

OpenGov