Styremøte 2016–2018

På denne sida finn du lenker til informasjonssider for styremøta ved HVL i perioden 2016-2018.

Sakspapir frå interimsperioden i 2016:

Hausten 2016 tok interimsstyret avgjerder på vegner av den fusjonerte høgskulen. Interimsstyret gjekk over til å bli det fyrste styret for Høgskulen på Vestlandet 01.01.2017.

Sakspapir frå 2016