Styremøte 08/2019

Torsdag 28. november, kl. 09:00-15:00, Rom 2085, HVL campus Haugesund

Saksliste og dokument til møtet vert publisert på opengov ei veke før møtet.