Styremøte 08/2019

Onsdag 27. november og torsdag 28. november, HVL campus Haugesund

Meir detaljar om tidsplan og møterom vert lagt ut i forkant av møtet.

Saksliste og dokument til møtet vert publisert på opengov ei veke før møtet.