Styremøte 06/2019

Bragebygget. Klasserom Hild 2., HVL campus Sogndal

Onsdag 25. september (start kl. 10:15) og torsdag 26. september (slutt kl. 11:30)

Det ordinære styremøtet finn stad onsdag og torsdag er det sett av tid til styreseminar.

Saksliste og dokument til møtet vert publisert på opengov sju dagar før møtet.