Styremøte 06/2019

Onsdag 25. september (start kl. 10:00) og torsdag 26. september (slutt kl. 12:00), HVL campus Sogndal

Meir detaljar om tidsplan og møterom vert lagt ut i forkant av møtet.

Saksliste og dokument til møtet vert publisert på opengov ei veke før møtet.