Styremøter 2022

På denne sida finn du informasjon knytt styremøte ved HVL i 2022.

 

Saksliste og dokument til møtet publiseres på OpenGov sju dager før møtet.

Protokollen vert publisert same stad etter godkjenning i påfølgande styremøte.

Lenke til styrestraum finner du her.

Styremøte 01/22 - 03.02.2022

01/2022 – Digitalt møte
3. februar 2022, kl. 09:00 - 16:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Styremøte 02/22 - 09.-10.03.2022

02/2022 – Bergen
9. mars 2022, kl. 10:00 - 18:00 
10. mars 2022, kl. 09:00 - 14:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

HVL-tilsette kan sjå styremøtet i opptak frem til protokollen er formelt vedtatt på neste styremøte (27. april 2022).
(NB! Trykk på dei tre strekane i øvre venstre hjørne av videoen, og du får fram snarvegar/lenker til kvar enkelt sak)

 

 

Styremøte 03/22 - 27.04.2022

03/2022 – Stord
27. april 2022, kl. 09:00 - 15:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Merk at dei to siste sakene på køyreplanen, "Styret møter de hovudtillitsvalte" og "Styrets evaluering av eiga arbeid", vil bli handsama i  lukka møte og derfor heller ikkje vil bli strøyma.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Presentasjonar:

 

Styremøte 04/22 - 16.06.2022

Styremøte 05/22 - 25.08.2022

05/2022 – Sogndal
25. august 2022, kl. 10:00 - 16:00

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Presentasjonar:

 

Styremøte 06/22 - 22.09.2022

Styremøte 07/22 - 26.-27.10.2022

Styremøte 08/22 - 24.11.2022

08/2022 – Haugesund
24. november 2022, kl. 09:00 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent

Presentasjonar: