Styremøter 2022

På denne sida finn du informasjon knytt styremøte ved HVL i 2022.

 

Saksliste og dokument til møtet publiseres på OpenGov sju dager før møtet.

Protokollen vert publisert same stad etter godkjenning i påfølgande styremøte.

Lenke til styrestraum finner du her.

Styremøte 01/22 - 03.02.2022

01/2022 – Digitalt møte
3. februar 2022, kl. 09:00 - 16:00 

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Styremøte 02/22 - 09.-10.03.2022

02/2022 – Bergen
9. mars 2022, kl. 10:00 - 18:00 
10. mars 2022, kl. 09:00 - 14:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

HVL-tilsette kan sjå styremøtet i opptak frem til protokollen er formelt vedtatt på neste styremøte (27. april 2022).
(NB! Trykk på dei tre strekane i øvre venstre hjørne av videoen, og du får fram snarvegar/lenker til kvar enkelt sak)

 

 

Styremøte 03/22 - 27.04.2022

03/2022 – Stord
27. april 2022, kl. 09:00 - 15:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Merk at dei to siste sakene på køyreplanen, "Styret møter de hovudtillitsvalte" og "Styrets evaluering av eiga arbeid", vil bli handsama i  lukka møte og derfor heller ikkje vil bli strøyma.

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Presentasjonar:

 

Styremøte 04/22 - 16.06.2022

Styremøte 05/22 - 25.08.2022

05/2022 – Sogndal
25. august 2022, kl. 10:00 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet:

Presentasjonar:

 

Styremøte 06/22 - 22.09.2022

06/2022 – Bergen 
22. september, kl. 10:00 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

 • Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent, jmfr. styrets forretningsorden.

Presentasjonar:

Styremøte 07/22 - 26.-27.10.2022

07/2022 – Bergen
26. oktober 2022, kl. 10:00 - 18:00
27. oktober 2022, kl. 09:00 - 14:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet.

 • Her finn HVL-tilsette opptak frå dag 1, onsdag 26. oktober
  • Saker dag 1:
   • 46/22-B Innspill til KD - budsjett 2024
   • O-39/22 Konsekvenser av strukturreformen - Tilfredshet blant kandidatene (NIFU-rapport)
   • O-40/22 Løypemelding til høgskulestyret: Handlingsplan for berekraft
   • O-42/22 Orienteringar frå rektor - styremøte 07/2021 (dag 1)
 • Her finn HVL-tilsette opptak frå dag 2, torsdag 27. oktober
  • Saker dag 2:
   • O-41/22 Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse (ARK) første gjennomføring ved HVL
   • 34/22-B Søknad om etablering av Master i avansert datateknologi og ingeniørvitenskap
   • 35/22-B Nedlegging av studieprogrammet Master i samfunnsarbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitskap
   • 36/22-B Nedlegging av studieprogram over 60 sp ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
   • 37/22-B Søknad om nedlegging av bachelor i ingeniørfag HMS
   • 38/22-B Søknad om utredningstillatelse for felles masterprogram Drama.site - Theatre and drama in educational, social and community sites (120 sp)
   • 39/22-B Søknad om utgreiingsløyve - master i medisinsk laboratorietekonologi
   • 40/22-B Søknad om uttgreiing av master i idrettsfysioterapi
   • 41/22-B Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi
   • 42/22-B Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i rettsanvendelse for barnevernfaglige mastere
   • 43/22-B Forlenget sensurfrist - nasjonal deleksamen i matematikk
   • 44/22-B Utvida sensurfrist - KAS500 Avansert allmennsjukepleie til pasientar med akutte og kritiske helseproblem
   • O-38/22 Regnskapsstatus per 2. tertial (F)
   • 45/22-B Forslag til statsbudsjett og betingelser for rammefordeling av budsjett 2023
   • O-42/22 Orienteringar frå rektor - styremøte 07/2022 (dag 2)

Presentasjonar:

 

 

Styremøte 08/22 - 24.11.2022

08/2022 – Haugesund
24. november 2022, kl. 09:00 - 16:00

Styrestraum
Styremøta ved HVL vert strøyma. Direktestraumen er open for alle som vil sjå møtet. Styrestraumen til møte 8/22 vil du finne her.
NB! Grunna tekniske utfordringer vil ikkje PPT-presentasjonar kunne sjåast hvis ein følgjer møtet på mobiltelefon; ein må nytta pc/nettlesar. 

Opptak frå møtet er tilgjengelig for tilsette og studentar ved HVL fram til protokollen frå møtet er godkjent. Opptaket vert publisert dagen etter at møtet er avslutta.

Kjøyreplan (tentativ; kan bli endra undervegs i møtet):

09:00   Møtestart
09:05 48/22-B Godkjenning av innkalling og saksliste 8/22, og protokoll 7/22.
09:20 O-44/22 Orientering om bruk av digitalisering midlar 2023
09:30 49/22-B Verksemdsstrategi for HVL 2023-2030
10:00 50/22-B Realisering av mål og retningslinjer for verksemdstyring
10:15 51/22-B Rapport om studentopptaket og rekrutteringsarbeidet 2022
    Beinstrekk
10:55 52/51-B Det samla eigenfinansierte studietilbodet ved HVL for studieåret 2023-24
11:55 56/22-B Oppnevning av Sentralt ph.d.-utvalg ved HVL for perioden 1.1.2023–31.12.2026
12:05   Lunsj i kantinen
12:55 57/22-B Oppnevning av valgstyre i HVL 
13:00 53/22-B Budsjett 2023 
13:30 O-45/22 Rapport prosjekt campusutvikling
14:00   Beinstrekk
14:10 54/22-B Campusutvikling HVL - Byggeprosjekt Haugesund
14:40 O-46/22 Orienteringar frå rektor - styremøte 08/2022
14:55 O-47/22 Referatsaker  - styremøte 08/2022
14:55   Eventuelt
15:05   Styrets eiga tid
15:35   Møteslutt


Presentasjonar: