Styremøte 07/2019

Torsdag 24. oktober, kl. 10:00-16:00, HVL campus Kronstad (Bergen)

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28

Saksliste og dokument til møtet vert publisert på opengov ei veke før møtet.


Styrestraum

Opptak frå møtet er ikkje lenger tilgjengeleg.