Styremøte 05/2019

29. august, kl. 10:00-16:00, HVL campus Kronstad (Bergen)

Møterom: Styrerommet (A825), campus Kronstad, Inndalsveien 28.

Første del av møtet (10:00-13:00) er sett av til styreseminar for styre- og
varamedlemmer i det nye styret. Det inneber at det ordinære styremøtet (inkl. styrestraum) startar ca. kl. 13:00.

Saksliste og dokument til møtet finn du på opengov.


Styrestraum

Opptak frå møtet er ikkje lenger tilgjengeleg