Førstelektor

Tina Åsgård

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i organisasjons- og ledelsesfag. Særlig interesse knyttet til HMS, arbeidsmiljø, prosjektledelse, endringsledelse, den norske arbeidslivsmodellen, partssamarbeid og medbestemmelse.

Underviser i
  • BØA112 Organisasjon og ledelse
  • VOØ006 Human Resource Management (HRM) i den norske modellen
  • ØAA114 Human Resource Management (HRM)
Forskar på
  • HMS i utdanning av byggingeniører
  • Human Resource Management
  • Organisasjonsendring, endringsledelse, medbestemmelse og medvirkning i helsesektoren
  • Prosjektledelse
Forskargrupper
  • Bærekraft og grønn innovasjon

Publikasjonar

Vis alle