Seniorrådgivar

Pål Adrian Clausen Ryen

Pål Adrian Clausen Ryen
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M2-39

Arbeids- og kompetanseområde

  • Prosjektleiar for HVL Alumni
  • Utgreiing, analyse og saksførebuing
  • Bidra i arbeidet med campusutvikling
  • Støtte i arbeidet med livslang læring

Eg har ein mastergrad i naturbasert reiseliv og ein bachelorgrad i økonomi og aministrasjon frå NMBU. Eg har sidan studiane jobba innanfor høygareutdanning, og har jobba på Universitetet i Sør-aust Noreg, NOKUT, DIKU og UiB. I tillegg har eg vore nestleiar i Norsk studentorganisasjon og styremedlem i Universitets- og høgskulerådet.