Seniorrådgivar

Kristine Engan-Skei

Arbeids- og kompetanseområde

Rådgiver for studiekvalitet

Jeg støtter opp om det systematiske kvalitetsarbeidet i studieprogrammene på fakultetet og er en sentral støttespiller i utvilking av nye studieprogram.

Sekretær for Koordineringsutvalget for ingeniørutdanningen ved HVL.

Jeg er opptatt av at vi har gode rammer for studentene og vektlegger rekruttering, studiestart og et levende studentdemokrati. Jeg er kontaktperson for ENT3R HVL Bergen og er engasjert i prosjektet fin start for nye studenter på fakultetet. 

1. vara i høgskulestyret i perioden 2023-2027 og nestleder i UHR-MNT-utdanning for toårsperioden 2023-2024.