Rektor

Gunnar Yttri

Arbeids- og kompetanseområde

Rektor er ansvarleg leiar for den samla faglege og administrative verksemda ved Høgskulen på Vestlandet. 

Gunnar Yttri er tilsett rektor for perioden 1.1. 2021 - 31.12. 2024.

Toppleiinga er rektor si leiargruppe og tek opp saker av strategisk innverknad for høgskulen.  

Rektor er sekretær for styret, er høgskulen sin rettslege representant og er talsperson overfor ålmenta og offentlege styresmakter. 

 

Mediekontakt

Kommunikasjonsansvarleg Svein Ove Eikenes,  svein.eikenes@hvl.no

Mobiltelefon: 916 16 520

 

Styresekretariat og rektoratets stab 

Rådgivar Andreas Johan Madsen 

Andreas.Johan.Madsen@hvl.no Telefon: 55 58 76 63

Seniorkonsulent Lene Merethe Ulvestad

lene.merethe.ulvestad@hvl.no Telefon: 55 58 55 95

Ta elles kontakt på rektor@hvl.no.

 

 


 

 

 

 

 

 

Underviser i

  • Historie, vitskapleg metode og akademisk skriving.

Forskar på

  • Fornybar energi og lokalsamfunn.
  • Utdanningspolitikk og høgare utdanning

Forskargrupper