Rektor

Gunnar Yttri

Arbeids- og kompetanseområde

Gunnar Yttri er tilsett rektor for perioden 1.1. 2021 - 31.12. 2024. Rektor er ansvarleg  for den samla vitskaplege og administrative verksemda ved Høgskulen på Vestlandet. 

Rektor er sekretær for styret, og er høgskulen sin rettslege representant og  talsperson overfor ålmenta og offentlege styresmakter. 

Rektor Gunnar Yttri er vald inn i styret til Universitets- og høgskulerådet (UHR) for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Toppleiinga er rektor si leiargruppe. Gruppa drøftar og gir råd til rektor i saker av strategisk innverknad for høgskulen.  

 

Mediekontakt

Kommunikasjonsansvarleg Svein Ove Eikenes 

Telefon: + 47 916 16 520

 

Styresekretariat og rektoratets stab 

Stabsleiar Bjørg Kristin Selvik

Telefon: +47 55 58 75 56

 

Rådgivar Andreas Johan Madsen 

Telefon: 55 58 76 63

 

Seniorkonsulent Lene Merethe Ulvestad

Telefon: 55 58 55 95

 

Ta elles kontakt på rektor@hvl.no.

Underviser i
  • Historie, vitskapleg metode og akademisk skriving.
Forskar på
  • Fornybar energi og lokalsamfunn.
  • Utdanningspolitikk og høgare utdanning
Forskargrupper