Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering

Avdelinga har det overordna ansvaret for utvikling av HVL sin organisasjon. Dei tilsette er delt inn i ei eining for organisasjonsutvikling og dokumentsenter, og ei eining for IT.

Organisasjonsutvikling og dokumentsenter

IT-eininga