Seniorrådgivar

Paul Wilson Glenn

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er seniorrådgiver for digitalisering ved HVL. Mine arbeidsoppgaver er knyttet til:

  • Digitalisering
  • Prosjektledelse
  • Dataflyt og systemintegrasjon
  • Programmering
  • Informasjonssikkerhet
  • Informasjonsforvaltning
Underviser i

Før jeg begynte i administrasjonen var jeg i en forsknings- og undervisningsstilling ved HVL. Mine fagområder var blant annet:

  • Programmering
  • Økonomistyring
  • Web design og applikasjoner
  • Excel