Arbeids- og kompetanseområde

Er utdannet siv.ing. i Teknisk Kybernetikk ved NTH (NTNU) og har 20 års erfaring fra industrien, blant annet ulike lederstillinger i olje og gass leverandørindustri før jeg begynte ved Høgskulen på Vestlandet i november 2015.

Gjennom Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling har jeg jobbet utadrettet mot næringslivet. Dette skjedde i regi av MobiFORSK-programmet fra Forskningsrådet. Hovedfokuset til programmet er å hjelpe bedrifter til å komme i gang med FoU-aktivitet. Jeg var spesielt ansvarlig for Mobilitetsprogrammet som handler om hospitering mellom næringsliv og akademia.  

De siste to årene har vært prosjektleder for arbeidet med å forberede for og gjennomføre konseptet Aktivitetsbaserte arbeidsplasser for 300 ansatte på Kronstad. Dette handler mye om å endre arbeidsadferd; bygge mer delekultur og jobbe på mer fleksible måter. Dette underbygger så viktige satsninger som campusutvikling og universitetsprosjektet.

Fra oktober 2020 jobber jeg sammen med klima, miljø og bærekraft for hele HVL sammen med Bærekraftsleder.

Jeg bidrar også som veileder og sensor for studenter på bachelor- og masteroppgaver.