Personvernombod

Trine Anikken Larsen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsoppgaver ved HVL: 

Personvernombud for hele virksomheten, altså for ansatte, studenter og personer som får sine personopplysninger behandlet ved HVL. Dette er en uavhengig rolle som skal være kontrollerende og rådgivende. 

Hovedoppgaven er å kontrollere overholdelsen av personvernregelverket, blant annet ved å informere, gi råd og anbefalinger for å sikre etterlevelse av regelverket. Personvernombudet skal også bidra til å få oversikt over behandlingene av personopplysninger i virksomheten, i tillegg til å være et kontaktpunkt med Datatilsynet. 

Utdanning: 

  • Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2013). Masteroppgaven omhandlet barns samtykkekompetanse i helseforskning. 
  • Enkeltemner innen samfunnsøkonomi 

Arbeidserfaring: 

2019-dd: Personvernombud - Høgskulen på Vestlandet

2017-2019: Seniorrådgiver - Seksjon for personverntjenester ved NSD Norsk senter for forskningsdata. 

  • Vurdering av prosjekter som behandler personopplysninger 
  • Foredrag om NSDs tjenester og lovverk 
  • DPIA 

2015-2017: Seniorkonsulent - Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

  • Internkontroll for forskning
  • Oppfølging av helseforskningsloven og personopplysningsloven 
  • Forskerutdanning

2013-2015: Saksbehandler (førstekonsulent) - Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge (REK vest).

  • Behandling av prosjekter som omfattes av helseforskningsloven
  • Foredrag om REKs mandat og helseforskningsloven