Avdelingsingeniør

Lola Vadidovna Vakhitova Lohne

Arbeids- og kompetanseområde

Avdelingsingeniør på faggruppa for systemforvaltning på IT

  • SCCM
  • SharePoint
  • Administrator i SurveyXact