Avdeling for økonomi

Avdelinga har ansvar for rekneskap, økonomioppfølging og interne økonomitenester. Dei tilsette er delt inn i ei eining for økonomistøtte til prosjekt og BOA, og ei eining for innkjøp, rekneskap, budsjett og styring.

Direktør for økonomi og arealforvaltning, Helge Skugstad, er leiar for den samla fellesadministrasjonen innan økonomi og arealforvalting ved HVL. 

Karianne Brøndbo Bergheim er avdelingsleiar for Avdeling for økonomi, og Kirsten Bakken er nestleiar.

Innkjøp, rekneskap, budsjett og styring

Økonomistøtte til prosjekt og BOA