Administrasjonssjef

Henning Norheim

Arbeids- og kompetanseområde

Kontorsjef, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Bergen