Seniorrådgivar

Kristin Senneset

Arbeids- og kompetanseområde

Studieadministrativ leiar har ansvar for studieadministrasjonen ved fakultet, personalansvar for medarbeidere i egen enhet og raporterer til dekan


Studieadministrativ leder har følgende ansvarsområder:

  • Studieveilednig og administrativ oppfølging i forhold til til læringsstøtte og læringsmiljø
  • Praksisadministrasjon
  • Administrative oppgaver i forbindelse med utvikling og godkjenning av studie- og emneplaner
  • Administrative oppgaver knyttet til utdanningskvalitet og studieportefølje
  • Administrativ oppfølging av studentsaker
  • Studentrekruttering
  • Saksforberedelse for råd og utvalg i fakultetet
  • Sikre god samhandling internt i fakultetet og med relevante enheter i fellesadministrasjonen
  • Ansvar for og oppfølging av personale, drift og utvikling innen eget funksjonsområde
  • God utnytting av ressursene og høg kvalitet på tenestene, og innsikt i de krav som blir stilte til gode administrative tenester

Jeg har hovedfag i systematikk og har arbeidet med studieadministrasjon og studiekvalitet i universitets- og høgskolesektoren siden januar 2004.