Ombodstenester

HVL har fleire ombodstenester som har ei fri rolle i organisasjonen.