Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Verksemder som sysselset minst 50 arbeidstakarar skal ha arbeidsmiljøutval (AMU), der arbeidsgjevaren, arbeidstakarane og bedriftshelsetenesta er representert. jf. Arbeidsmiljølova (AML) kap. 7. 

Samansetjing

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) ved HVL er sett saman av fire representantar, med vara frå arbeidsgjevarsida, og fire representantar frå arbeistakarsida. I tillegg møter ein representant frå bedriftshelsetenesta.

Arbeidsmiljøutvalet ved HVL har desse representantane frå 01.01.2020:

Medlemmar frå arbeidstakarsida:

Medlemmar frå arbeidsgjevarsida:

I tillegg møter ein representant frå bedriftshelstenesta med tale og forslagsrett, frå den nærregion møtet vert arrangert.

Sekretær for utvalet er Avdeling for HR, som har delegert vidare til HMS-koordinator ved nærregionen der møtet vert arrangert.

 


Organisasjonsdirektør
Høgskulen på Vestlandet