Arbeidsmiljøutvalet (AMU)

Verksemder som sysselset minst 50 arbeidstakarar skal ha arbeidsmiljøutval (AMU), der arbeidsgivaren, arbeidstakarane og bedriftshelsetenesta er representert. jf. Arbeidsmiljølova (AML) kap. 7. 

Omtale av AMU i HMS-handboka.

Samansetting

Arbeidsmiljøutvalet (AMU) ved HVL er sett saman av fire representantar, med vara frå arbeidsgivarsida, og fire representantar frå arbeidstakarsida. I tillegg møter ein representant frå bedriftshelsetenesta.

AMU ved HVL har desse representantane frå 01.01.2020:

Medlemmer frå arbeidstakarsida

Medlemmer frå arbeidsgivarsida

I tillegg møter ein representant frå bedriftshelstenesta med tale og forslagsrett, frå den nærregion møtet vert arrangert.

Sekretær for utvalet er Avdeling for HR, som har delegert vidare til HMS-koordinator ved nærregionen der møtet blir arrangert.


Organisasjonsdirektør
Organisasjonsutvikling