Instituttleiar

Kristin Fanebust Hetland

Arbeids- og kompetanseområde

Instituttleiar Institutt for data- og realfag. Doktorgrad i eksperimentell kjernefysikk. Medlem i ALICE-eksperimentet på CERN.
Forskar på
  • Grid-computing og dataanlyse i samband med ALICE-eksperimentet
Forskargrupper