Avdeling for studieadministrasjon

Avdelinga har ansvar for førstelinjetenesta Servicetorget, opptak og eksamensadministrasjon.

bilde av Anne-Grethe Naustdal

Anne-Grethe Naustdal

Prorektor for utdanning

Prorektor for utdanning har det overordna ansvaret for utdanning ved HVL.

Espen Fosse er avdelingsleiar for Avdeling for studieadministrasjon.

Studieadministrasjon

Eksamensadministrasjon