Avdeling for studieadministrasjon

Avdelinga har ansvar for førstelinjetenesta Servicetorget, studentopptak og eksamensadministrasjon.

bilde av Espen Fosse

Espen Fosse

Avdelingsleiar

Studieadministrasjon

Eksamensadministrasjon