Rådgivar

Kari Smørås Brakstad

Arbeids- og kompetanseområde

Eksamensavvikling FIN/FØS

Saksbehandling av 4. gangs forsøk og klager på karakterfastsetting

Vitnemål