Seniorkonsulent

Ellen Karoline Grønli

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsatt ved enhet for studentopptak.

Hovedansvar for videreutdanninger knyttet til FLKI, Tolking i offentlig sektor inkl. Skjermtolking, og er fakultetets kontaktperson ved opptak for prosjektet Ferdigstilling av påbegynt allmenn-/grunnkolelærer.

Campus Bergen, 5.etg i K2.

For spørsmål fra søker/student ta kontakt på e-post: opptak@hvl.no