Seniorkonsulent

Ellen Karoline Grønli

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsatt ved enhet for opptak og rekruttering.

Hovedansvar for videreutdanninger knyttet til FLKI, samt Tolking i offentlig sektor.

Campus Bergen, 5.etg i K2.

For spørsmål fra søker/student ta kontakt på e-post: opptak@hvl.no eller tlf: 55 58 58 50