Avdelingsleiar

Espen Fosse

Arbeids- og kompetanseområde

Avdeling for studieadministrasjon er ein del av høgskulen sin fellesadministrasjon og høyrer til under prorektor for utdanning. Avdelinga har ansvar for  eksamen, studentopptak og fyrstelinjeteneste, og eit medansvar for studentrekruttering.


I tillegg til det faglege ansvaret har eg personalansvar for omlag halvparten av dei tilsette i avdelinga og er difor jamleg innom alle studiestadane. Når eg ikkje er i Bergen, Førde eller Sogndal, deler eg arbeidsdagane mine mellom Haugesund og Stord.