Seniorkonsulent – studierettleiar

Cecilie Bøyum Solberg

Cecilie Bøyum Solberg
Epost: Send epost
Stord
UND, UND107

Arbeids- og kompetanseområde

Praksiskoordinator Bachelor i sjukepleie, campus Stord og Haugesund

  • Praksisadministrasjon knyttet til IHO på Stord og i Haugesund
  • Innhente og fordele praksisplasser i dialog med fag
  • Informasjon og dialog med praksisfeltet
  • Informasjon og veiledning av studenter knyttet til praksis
  • Registrere sensur
  • Refusjon av bo- og reiseutgifter
  • Studieveiledning sjukepleieutdanninga på campus Stord

Utdanna innan bachelor i sjukepleie i 2010, og har jobba som sjukepleiar  i kommunehelsetenesten 2010 - 2019.